Kategoriler
İhtarname Örnekleri

10 Yıllık Kiracı Çıkartma İhtarnamesi

10 Yıllık Kiracı Çıkartma İhtarnamesi

FETHİYE 6.NOTERLİĞİNE

 

İHTAR EDEN                  : Adı ve Soyadı

MUHATAP                        : Açık Adres

İHTARIN KONUSU        : Taşınmazın tahliyesi hakkındadır.

TAŞINMAZIN ADRESİ  : Tam Açık Adress

İ H T A R L A R I M I Z

Sayın muhatap ;

1. Fethiye 5. Noterliği 13499 yevmiyeli numaralı 12 kasım 2009 tarihli kira sözleşmesi uyarınca 15.10.2009 senesinden itibaren kiracı olarak bulunmaktasınız.

2. İş bu ihtar ; Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi gereğince 15.10.2022 tarihinde taşınmazı tahliye etmeniz için en az üç ay önceden yapılması gereken bildirimi içermektedir. ŞÖYLE Kİ ;

Borçlar Kanunu madde 347. Maddesi : ‘’10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.’’

3. Yukarıda açıklanan sebeplerle kira döneminiz sonunda taşınmazı tahliye etmeniz, aksi halde masraflar tarafınıza ait olmak üzere hukuki yollara başvurulacağı ihtar olunur.

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER ; Tarafımdan 3 nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının karşı tarafa tebliğini, bir nüshasının tarafınızda hıfzını ve tasdikli bir nüshasının tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.