Kategoriler
Talep Örnekleri

106 – 110 Araç Haciz Kaldırma Talebi

106 – 110 Araç Haciz Kaldırma Talebi

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

GAZİANTEP Dosya Esas No:

HACZİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU : (T.C.)…………….

ADRESİ :…………………………………………………………………..

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız …………………plakalı araç üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur. DELİLLER : 1-İcra dosyası

2- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve ……………….. plakalı araç üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek UYAP üzerinden konulan haczin kaldırılması için karar verilmesini,dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2017

 

BORÇLU,TALEPTE BULUNAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.