Kategoriler
Tedbir Talebi

6284 Tedbir Talebi Dilekçesi

6284 Tedbir Talebi Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN : ?????????? (T.C)

  Adres:

VEKİLİ : Av. ????? 

  Adres: 

KARŞI TARAF : ??????????(T.C.)  

                Adres:

KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin  

  Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma  

  tedbirlerinin alınması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, eşi tarafından defalarca aldatılmış olup, bu duruma tepki gösterdiği için eşi tarafından şiddete ve hakaretlere maruz kalmaktadır. 

Müvekkil, söz konusu eylemler sona ermediği için davalıyla müşterek konutlarından kaçarak ailesine sığınmak durumunda kalmıştır.

Bu nedenlerle müvekkil her an davalı tarafından kendisine yönelebilecek bir saldırıdan çekinmektedir. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını teminen, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un tanıdığı yetki ve sağladığı olanaklar çerçevesinde, gerekli koruma tedbirlerinin alınarak uygulanmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2709 S. K. m. 41, 6284 S. K. m. 5, 4721 S. K. m. 169 

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilin karşı taraftan kaynaklanacak olası tehlikelere karşı korunmasını teminen, gerekli koruma tedbirlerinin alınmasına ve uygulanmasına karar verilmesini, saygılarımızla diler ve isteriz. 

İstem sahibi

*** *** vekili

Av. L*** S***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.