Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

89/1 Haciz İhbarnamesi Cevap Dilekçesi (İtiraz)

3. şahıs olarak icra geldi ne Yapmalıyım?

Şayet bir borçlunun sizden bir alacağı var ise, 3. kişi olarak siz de söz konusu borcu borçlunun alacaklısına ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Aşağıdaki 3. şahıs icra itiraz dilekçesi örnekleri ile söz konusu borçlunun sizden alacaklı olmadığını öne sürebilir, 3. şahıs olarak borca itiraz edebilirsiniz.

3. Şahıs İcra İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2021/*** E.
İTİRAZ EDEN
(ÜÇÜNCÜ ŞAHIS) : K** G*** San. ve Tic. Ltd. Şti.
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : K*** K*** Tic. ve San. Ltd. Şti.
VEKİLİ : Av. L*** Y***
BORÇLU : T*** Dan. İnş. Eml. ve San Tic. Ltd. Şti.
KONU : Birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızı muhtevi dilekçemizdir.
İTİRAZLARIMIZ :
Sayın Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyası üzerinden gönderilen birinci haciz ihbarnamesi ile takip borçlusunun, şirketimiz nezdinde doğmuş doğacak hak ve alacaklarının haczedildiği bildirilmiştir.
Takip borçlusunun müvekkilimizden hiçbir alacağı bulunmamakta olup, bu nedenle müvekkil şirketimize gönderilen birinci haciz ihbarnamesine bilvekale itiraz ettiğimizi bildiririz.

İtiraz Eden
K** G*** San. ve Tic. Ltd. Şti.

89/1 İcra İhbarnamesi Olumsuz Cevap (İtiraz) Dilekçesi

T.C İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2021/***
HACİZ İHBARNAMESİNE/TEZKERESİNE YANIT VEREN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:
T*** İ*** A.Ş.
BORÇLU/BORÇLULAR :
T*** S*** EĞİTİM DANIŞMANLIK
KONU: Genel Müdürlüğümüze tebliğ edilen, yukarıda numarası belirtilen dosyanızdan gönderilen haciz ihbarnamesine /
tezkeresine yasal süresi içinde verilen yanıt ve itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR :
Dosyanız/Daireniz borçlusunun/borçlularının şirketimiz nezdinde herhangi bir hak ve alacağına rastlanılmadığından haciz
talebiniz yerine getirilememiştir.
Ayrıca, haciz kararları borçlunun üçüncü şahıs nezdinde tebliğ tarihinde bilinen belirli ve mevcut bir alacak veya hukuki ilişkiden
doğacak alacaklarını kapsamakta olup, ümit ve ihtimale dayalı alacaklar bakımından haciz işlemi yapılamayacağından
ihbarnamenize/tezkerenize bu nedenle de itiraz ederiz.
Saygılarımızla,

T*** İ*** A.Ş.
Genel Müdürlük

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.