Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık İstinaf Dilekçesi

 

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

………..ÇOCUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          : XXXXXX ESAS

KARAR NO                         : XXXX KARAR 

TEBLİĞ TARİHİ                   : 01/03/2021 

İSTİNAF YOLUNA              : XXXXX

BAŞVURAN SANIK

MÜDAFİİ                 :XXXX      

SUÇ                                     : Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

İSTİNAF KONUSU             : ….. Çocuk Mahkemesinin 10/02/2021 tarih, …. Esas, ….Karar sayılı dosyasında sanık aleyhinde verilen kararların istinaf incelemesinden ibarettir. 

OLAY VE KARARIN  ÖZETİ :          

Müşteki XXX, olay günü motosikletinin direksiyonunu kilitleyerek yol kenarına park etmiştir. Gece yarısı 00.26 sularında XXXX ve XXXX adındaki çocukların motosikletin üzerine binmek suretiyle, motosikleti iteleyerek kaldırımda sürükledikleri kamera görüntülerinden tespit edilmiştir. Sonrasında ise motosikleti yolun kenarında bırakıp, olay yerinden ayrılmışlardır. Bir sonraki gün motosikletini kilitlediği yerde  bulamayan müşteki XXXX, emniyet mensuplarını haberdar etmiştir. Kamera görüntülerinin izlenmesiyle XXXX ve XXXXX motosikletin kilidini kırdıkları ve kaldırımda sürükledikleri görülmüştür. 

10/02/2021 tarihinde kesinleşen hüküm gereğince de sanık hakkında:” …Suça sürüklenen çocuğun lehine takdiri indirim nedenleri bulunduğundan hakkında verilen cezanın TCK’nın 62. Maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek neticeten İKİ YIL SEKİZ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hapis cezasının TCK’nın 51/6 madde fıkrası gereğince ERTELENMESİNE, TCK’nın 51/3 madde fıkrası gereğince,  üç yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine, TCK’nın 51/6 madde fıkrası gereğince, denetim süresi içerisinde suça sürüklenen çocuğun kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden denetim süresinin geçirilmesine… ” karar verilmiştir. 

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ  :

Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi’nin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında verilmiş olan karar; usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı müvekkil sanık lehine, yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvurmaktayız. Şöyle ki; 

1-)  Olay günü saat 00:26 sularında XXXX ve arkadaşı XXXX , bir başkasına ait ve park halinde olan motosikletin kilidini kırmak suretiyle yerinden oynatmışlardır. Motosikleti bir süre kurcaladıktan sonra ise endişelenerek motosikleti bulundukları yerde bırakıp, olay yerinden uzaklaşmışlardır.

2-) Müvekkil XXXX , sokakta yaşamaktadır, yaşam standartları ve koşulları açıkça ortadadır. Akıl ve ruh gelişimi yaşıtlarıyla aynı seviyede olmamakla birlikte suça konu fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek düzeyde de değildir. Kaldı ki; müvekkil XXXX motosikleti çalma niyetinde de değildir. Arkadaşı XXXX ‘nin ısrarı ve dolduruşuna gelmesi üzerine sırf eğlenmek adına motosikletin kilidini kırmış  ve yerinden oynatmıştır. Suça konu fiilin yanlış olduğunun bilincine vardığı anda da tedirginlik ve korku ile motosikleti bırakmıştır. 

3-) Müvekkil XXX oldukça pişmandır ve sokakta yaşıyor olması, belli olguların doğruluğu ve yanlışlığını kavrayamıyor oluşuna, ilgisiz ve bakıma muhtaç bir yaşam sürdürüyor olmasına sebep olmuştur. Bu sebeple üzerine isnat edilen fiilin yanlışlığını  ve bir suç teşkil ettiğini kendisine söyleyebilecek, ona doğru yolu gösterebilecek kimsesi yoktur. Dolayısıyla söz konusu suçun hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamamaktadır ve bu husus çocuğun kusurluluğunu etkileyen nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlgili Yargıtay Kararını inceleyecek olursak; 

..Sanık hakkında 18/05/2011 tarih ve 1545 sayılı Beyoğlu Adli Tıp Şube Müdürlüğünde alınan raporda “ SSÇ’nin yağmaya teşebbüs suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin” bildirilmesine karşın, dosya içerisinde bulunan ve sanığın yargılaması devam eden başka bir dosyasından hırsızlık eylemi nedeniyle alınmış 24.06.2011 tarihli Sosyal İnceleme Raporunda “Çocuğun 7 yaşındayken geçirdiği beyin sarsıntısından sonra algılamasında ve iletişiminde gerileme olduğu bilgisi de göz önünde bulundurulduğunda, her ne kadar hakkında Şişli Adli Tıp Müdürlüğü tarafından verilen, 1719 nolu ve 24.03.2010 tarihli rapor “açıktan hırsızlık suçunun anlam ve sonuçlarını kavrayacak derecede fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmiş olduğu kanaatini” bildirse de çocuğun zeka ve muhakeme yeteneğinin ayrıntılı olarak incelenmesi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na yönlendirilmesinin yararına olacağının” belirtildiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 24/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 6. CEZA DAİRE, E. 2015/5609 K. 2018/3205 T. 24.4.2018) (Kararın Tamamı Ektedir.)

İşbu sebeplerle  müvekkile isnat edilmiş olan “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan ceza verilmemesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE İSTEM       :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve mahkemenizce re’sen  göz önüne alınacak hususlara binaen;

1-) İstinaf başvurumuzun KABULÜNE ,

2-) ….. Çocuk Mahkemesi’nin 10/02/2021 tarihli ….. Esas, ….. Karar sayılı hükmün BOZULMASINA,

3-) Davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve sanığın BERAATİNE karar verilmesini,  sayın mahkeme aksi kanaatte ise LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASINI Sayın mahkemenizden arz ve talep etmekteyiz. 04/03/2021. 

                    SSÇ MÜDAFİİ

Ekler: 

1-) Yargıtay 6. CD., E. 2015/5609 K. 2018/3205 T. 24.4.2018  Kararı 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.