Kategoriler
Talep Örnekleri

Adli Emanet Silah İade Dilekçesi

Adli Emanet Silah İade Dilekçesi

İSTANBUL 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2021/

Talepte Bulunan :

VEKİLİ : Av.

KONU : Adli emanette bulunan müvekkile ait ruhsatlı silahın müvekkilime iadesi istemi hk.

AÇIKLAMALAR :

  1. Yukarıda esas no’su bildirilen dava dosyası kapsamında müvekkilime ait “taşıma ruhsatlı” silah, müvekkilimin bazı ailevi nedenlerle ruhsat uzatımını gerçekleştirmemesi neticesinde ruhsatsız silah olduğu iddiasıyla el konularak hakkında iddianame tanzim edilmiştir.
  2. Müvekkilim 72 yaşında ve sabıkasız bir kimse olup, el konulan silahı 15 yıl boyunca ruhsatlı olarak taşımıştır. Elkoyma nedeniyle ruhsatını uzatma şansı bulunmamaktadır. Zira ruhsat uzatımı aşamasında kendisinden silahı da beraberinde getirmesi istenmektedir.
  3. Ekte sunduğumuz 3 ayrı Yargıtay CD kararından da anlaşılacağı üzere ortada sadece bir idari işlem eksikliği mevcutsa sanığın eylemenin suç oluşturduğundan bahisle cezalandırılması ve silahın müsaderesine karar verilmesi mümkü olamayacaktır. Bu nedenle müvekkilimin atılı suçtan beraatine ve silahının iadesine karar verilmesi gerekeceği kanısındayız. Keza CMK’nun 131/1. maddesi uyarınca “Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmış eşyanın, soruşturma ve kovuşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından karar verilir”.
  4. MÜVEKKİLİM MEVCUT DURUMDA SİLAH RUHSATININ UZATIMINI SAĞLAMAK OLANAĞINA HUKUKEN SAHİPTİR. ANCAK RUHSAT UZATIMI AŞAMASINDA SİLAHINI DE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR. BU AMAÇLA SİLAHIN KENDİSİNE YEDDİEMİN OLARAK TESLİMİ TALEBİYLE EVVELCE C.SAVCILIĞI’NA DA MÜRACAAT ETMİŞTİR. ANCAK İLGİLİ C.SAVCISI MENFİ VEYA MÜSBET BİR YANIT VERMEKSİZİN DAVA AÇMA YOLUNA GİTMİŞTİR.
  5. Anılan tüm bu nedenlerle işbu müracaatın sayın Mahkemenize yöneltilmesi gereği doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : İzah ettiğimiz tüm bu gerekçelerle ileride daha büyük bir mağduriyet oluşmaması için İSTANBUL Adli Emanetinde bulunan silahının sanık müvekkilime yeddi emin sıfatıyla iadesine karar verilmesini dilerim.

 

Saygılarımla,

Av. S… H… K…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.