Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Adli Kontrol Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Adli Kontrol Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

DOSYA NO :2020/……… SORUŞTURMA

TALEPTE BULUNAN ŞÜPHELİ : ………………

KONU : Adli kontrol uygulaması için adres değişikliği talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

…… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde …….Sulh Ceza Hâkimliğinin hakkımda CMK madde 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleşmiştir.

Soruşturmanın geldiği aşama bakımından toplanacak delil kalmadığı şahsımın delillere müdahale etme imkânı bulunmadığı ortadadır. Kaçma şüphesinden bahsetmek mümkün değildir zira aylardır düzenli olarak adli kontrol hükümleri kapsamında Pazartesi ve Cuma günleri haftada iki kez imza atma yükümlülüğü yerine getirmekteyim.

Bir an önce düzenli çalışma hayatına dönmek ve geçimini sağlama zorunluluğum bulunmaktadır. Bu nedenle ……. Mah. ……..Merkez Sok. No:44/9 TOROSLAR/MERSİN adresine taşınmam gerektiğinden dosyamın ilgili kolluk birimine nakledilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla işbu başvuruyu yapma zorunluluğum hâsıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan hususlar neticesinde Mut Sulh Ceza Hakimliğinin hakkımda vermiş olduğu adli kontrol uygulaması kararının yeni ikamet adresimde uygulanması için hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederim. 29.03.2020

ŞÜPHELİ …………………………………………………

EKLERİ : -Nüfus cüzdanı sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.