Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararına İtiraz

Adli Kontrol Kararına İtiraz

xxxxxxxxx

GÖNDERİLMEK ÜZERE

xxxxxxxxxx

Dosya No:2021/xxxx

Karara İtiraz

Eden Şüpheli :xxxxxxxxx (T.C:xxxxxxxx)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Müdafi: Av. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Konu: xxxxxxxxx. Sulh Ceza Hakimliği’nin xx.xx.xxxx tarihli 2021/xxxxx sorgu sayılı kararı vermiş olduğu adli kontrol tedbirlerine itirazlarımızın ve şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanmaksızın yargılanmasına karar verilmesi taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar

xxxxxxxx Cumhuriyet Başsavcılığı’nın xx.xx.2021 tarih 2020/xxx numaralı soruşturması kapsamında şüpheli tutuklanma talebiyle xxxx x. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.

Xxxxxx x. Sulh Ceza Hakimliği xx/xx/xxxx tarih ve 2021/xxx sayılı kararı ile müdafi olduğum şüpheli hakkında CMK m. 109 gereğince adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermiştir. xxxxx x. Sulh Ceza Hakimliği’nin adli kontrol tedbiri yerinde değildir.Yasal süresi içinde karara itiraz ediyoruz .Şöyle ki:

Şüphelinin , sabit ikametgahının bulunması , kaçma şüphesi bulunmaması durumu ortadayken hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmesi isabetsizdir .

İstem ve Sonuç:

Açıklanan nedenlerle ve Sayın Hakimliğinizin re’sen takdir edeceği nedenlerle ;

-Şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINA ve adli kontrol tedbirleri uygulanmaksızın yargılanmasına şüpheli müdafi olarak saygılarımla arz ve talep ederim .

xx/xx/xxxx

Şüpheli Müdafi

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.