Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Adli Para Cezası İtiraz Dilekçesi

Adli Para Cezası İtiraz Dilekçesi

T.C

DÜZCE NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN SANIK :

D.KONUSU :Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ……Esas …… Karar 09.03.2021 Tarihli kararının kaldırılması için itiraz dilekçesi verilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten yapılan yargılamada; hakkımda aynı yasanın 3. Maddesindeki sigara kaçakçılığı suçundan 10 ay hapis ve 1 gün adli para cezasına hükmedilmiş olup, verilen 10 ay hapis cezası ise 6000 TL Adli Para cezasına çevrilmiştir. Verilen bu karar usul ve yasaya aykırı olduğundan süresi içerisinde itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.
  2. Bu karar usul ve yasaya aykırıdır, itiraz incelemesinde kaldırılması gerekir. Şöyle ki; gerek hazırlık aşamasında kolluk aracılığı ile verdiğimiz ifadede gerekse savcılık ve mahkeme huzurunda verdiğimiz ifadelerde samimi olarak olay tarihinde ele geçirilen sigaraları iş arkadaşlarına fiyatı uygun olduğu için ve kendileri istemiş oldukları için götürmekte olduğumu, el konulan sigaraların kaçak olduğunu bilmediğimi ifade etmeme rağmen bu beyanlarım sayın mahkemece hiç bir şekilde dikkate alınmamıştır. İş bu dosyada üzerime atılı sigara kaçakçılı suçu için herhangi bir kasti hareketim olmadığı halde sayın mahkemece mahkumiyet hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
  3. Meydana gelen olayda hiçbir şekilde suç işleme kastı gibi bir durum bulunmamaktadır. Herhangi bir kusur, kast bulunmadığından ve yine suçun yasal unsurları oluşmamasına rağmen cezaya hükmedilmesi yerinde değildir. Öncelikle hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.
  4. Arz ve izah ettiğimiz nedenlerle itiraz talebimizin kabulüne, usul ve kanuna aykırı mahkeme kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında taleplerimiz doğrultusunda isnat edilen suçtan beraatimize karar verilmesini, aksi kanaatin hasıl olması durumunda lehe olan kanun hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle;

Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve esas numarasını verdiğimiz kararının itiraz incelemesinde kaldırılarak hakkımızda beraat kararı verilmesini mahkemeniz aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanarak kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.12.03.2021

İtiraz Eden Sanık

……………………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.