Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İSTEMDE BULUNAN :

KONU : Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi

TALEP : …. Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … K. Sayılı kararı ile hakkımda verilen cezanın Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Ekte (EK1) sunduğum Adli Sicil Arşiv Kaydında görüleceği üzere…. Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … K. Sayılı kararı ile hakkımda verilen ceza 4616 Sayılı Yasanın 1. maddesinin 4. fıkrasının 2. bendi gereğince tüm hüküm ve sonuçları ortadan kalkmıştır.

….Ağır Ceza Mahkemesinin … K. Sayılı gerekçeli kararı ile aldığım cezanın hüküm ve sonuçları ortadan kalktığından Adli Sicil Arşiv Kaydımda yer alan kaydın silinmesi gerekmektedir.(EK2)

….Ağır Ceza Mahkemesinin …. K. Sayılı kararı kesinleşmiştir.(EK3)

Adli sicil kaydımda bu bilgilerin olması hem iş hayatımı hem de sosyal hayatımı olumsuz etkilemektedir. Resmi ve özel yapacağım iş ve işlemlerde herhangi bir hak kaybına uğramamak için adli sicil arşiv kaydımda görülen sabıka kaydımın silinmesini talep ediyorum.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıkladığım üzere Adli Sicil Arşiv Kaydımda yer alan kaydın, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Arşiv Kayıtlarından silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EK : 1- Adli Sicil Kaydı

2- …Ağır Ceza Mahkemesi Gerekçeli Kararı

3-….. Ağır Ceza Mahkemesi Gerekçeli Kararı Kesinleşme Şerhi

İSTEMDE BULUNAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.