Kategoriler
Adli Sicil Kaydı Silinmesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN   :

İSİM, TC NO ve ADRES YAZILIR

KONU                                   : Adli sicil kaydımın silinmesi talebidir.
CEZALAR                           : Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.10.2015 tarih ve 2015/823 E.- 2015/102 K. sayılı kararı ve olması halinde diğer cezalar.
AÇIKLAMALAR               :  
  1. Yukarıda belirtilen dosyadan yargılanarak mahkum oldum. Mahkumiyetin adli sicil kaydından silinmesi için gerekli olan süreler dolmuştur. Yasal olarak silinme süresi dolmuş olan kayıt adli sicil belgesinde görüldüğünden, iş başvurularında ve başka hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.
  2. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Adli Sicil Kanununa göre, sicil kaydının silinmesi için gerekli şartlar gerçekleşmiştir. Belirtilen nedenlerle, adli sicil kaydımın mümkün olan en kısa zamanda silinmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                          :Adli sicil kayıtları ve her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER        :Adli Sicil Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU               : Yukarıda belirtilen ve ekli adli sicil belgesinde de açıkça görülen, adli sicil kaydının mümkün olan en kısa zamanda silinmesini ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini saygıyla talep ederim.

Adli Sicil Kaydının Silinmesini İsteyen

EK                  :

– Adli sicil kaydı belgesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.