Kategoriler
Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçe Örnekleri

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Silinmesi

Adli sicil kayıtları belirli şartların gerçekleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydından silinir. Bu şartlar her suç ve durum için farklılık gösterir. Bu yüzden şartların doğru şekilde öğrenilmesi elzemdir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nereye Verilir?

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ilgili makam olan ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE verilir.

Ancak bu dilekçeler doğrudan genel müdürlüğe yazılabileceği gibi Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu vasıtasıyla da Adli sicil ve arşiv kaydı birimine ulaştırılabilir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçesi

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

(Tuna Caddesi No:10 06100 Yenişehir / Ankara – Türkiye)

TALEPTE BULUNAN : ………………. ……………… , TCKN: ………………..

………………….

KONU : Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

AÇIKLAMALAR

Kayseri ………. ……….. Mahkemesinin ………………. …………… sayılı kararı ile ………………. tarihinde hakkımda …………… …………. cezası şeklinde mahkumiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak mahrumiyetime sebep olmaktadır.

Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…./…./2020

Talep Eden

………………………..

Adres ve İletişim Bilgileri :

…………………..

……………………

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İSTEMDE BULUNAN :

KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

TALEP : Adli sicil kaydımda görünen sabıkalarımın gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimdir.

AÇIKLAMA : Ekte sunduğum adli sicil kaydında görüleceği üzere aldığım tüm cezalar infaz edilmiş durumdadır.

Mahkeme tarafından verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen sabıka kaydımda halen bu cezalara dair bilgiler görünmektedir.

Adli sicil kaydında bu bilgilerin olması hem iş hayatımı hem de diğer sosyal hayatımı olumsuz etkilemektedir. Resmi ve özel yapacağım herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kaydında görülen sabıka kaydımın silinmesini talep ediyorum.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıkladığım üzere Adil Sicil Kaydımda yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim 10.01.2021

EK : 1- Cumhuriyet Başsavcılığı Sabıka kaydı

İSTEMDE BULUNAN

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Sildirme Dilekçesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

İSTEMDE BULUNAN :

KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

TALEP : Adli sicil kaydımda görünen sabıkalarımın gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimdir.

AÇIKLAMA :

Ekte sunduğum adli sicil kaydında görüleceği üzere Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi 1988/67 Esas ve 1988/241 Karar Nolu Mahkeme kararına dayanan adli para cezasını ödemiş olup aldığım tüm cezalar infaz edilmiş durumdadır.

Mahkeme tarafından verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Cezanın infaz edilmesine ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen sabıka kaydımda halen bu cezalara dair arşiv kaydı görünmektedir.

Adli sicil kaydında bu bilgilerin olması hem iş hayatımı hem de diğer sosyal hayatımı olumsuz etkilemektedir. Resmi ve özel yapacağım herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kaydında görülen sabıka kaydımın silinmesini talep ediyorum.10/01/2021

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıkladığım üzere Adil Sicil Kaydımda yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EK :

1- Cumhuriyet Başsavcılığı Sabıka kaydı

2-Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı

Adli Sicil kaydı Silinmesi Dilekçe Örneği Word formatında indir;

İndir > adli sicil kaydi silinmesi (word)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.