Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

ADIYAMAN

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI : B*** A*** T. C: ****

VEKİLİ : Av. Y*** U*** T. C: ****

*** sk. No:1 Daire:3

DAVALI : İ*** A*** T. C: ***

Cumhuriyet mahallesi ***

KONUSU :Davalının kusurlu davranışları ile müşterek hayatın temelinden sarsılması sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların masrafları dikkate alınarak her biri yararına 1.000,00 TL olmak üzere toplamda 2.000,00 TL nafakanın dava aşamasında tedbir nafakası olarak kararın kesinleşmesi sonrasında ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline, Davacı Müvekkilin yaşamını lehine aylık 2.000,00 TL nafaka verilmesine, müşterek çocukların velayetinin davacı tarafa verilmesine, davacı müvekkile ait olan altınların davacı müvekkile verilmesine ve müşterek evde var olan eşyaların davacı eşe verilmesine karar verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Taraflar 04.12.2016 tarihinde evlenmişlerdir. Bu birliktelikten 2018 yılında dünyaya gelen F*** N*** ve 2019 yılında dünyaya gelen S*** H*** adında müşterek iki çocukları bulunmaktadır.
  2. Müvekkil ile davalı taraf başlangıçta uyuşuyor gibi görünseler de aslında dışarıya yansıtılmamaya çalışılan iç huzursuzluklar ve anlaşmazlıklar daha evliliklerinin ilk günlerinde filizlenmeye başlamıştır. Evlilik birlikteliğinin kendisine yüklediği görev ve gereklerine titizlikle uyan davacı, büyük bir sabırla davalı tarafın bir takım davranışlarına katlanmış, kendisine düşen vazife ve beklentileri eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak davalı tarafın evlilik birliği boyunca asabi ve geçimsiz tutumu, madde bağımlılığı evliliklerinde geçimsizliğe yol açmış, yerine göre de bu geçimsizlik fiziksel ve psikolojik şiddete dönüşmüştür.
  3. Davalı taraf, evlilikleri boyunca uyuşturucu madde kullanmıştır. Bu durum evlilik temelini derinden sarsmıştır. Müvekkil, davalı eşin madde bağımlılığını bırakması için yıllarca mücadele etmiştir. Müvekkilim, defalarca davalı eşe profesyonel destek alması için telkinde bulunmuştur. Davalı eş hiçbir şekilde bu duruma yanaşmamıştır. Lakin davalı eş madde bağımlılığını bırakacağı yerde, evin içinde banyoda dahi bu maddeleri kullanmıştır. Evliliklerinden doğan müşterek çocuklar daha 2-3 yaşlarında olmalarına rağmen bu tür maddelerin kullanımına şimdiden şahit olmaktadırlar. Müvekkil, davalı eşe bu durumu aktardığında davalı eş tarafından psikolojik ve fiziki şiddete defalarca maruz kalmıştır.
  4. Müvekkil daha öncesinde 19.11. 2020 tarihinde 2020/*** Esas nolu davada davalı eşe boşanma davası açmıştır. Davalı eş bu durum üzerine davacı eşten yaptığı tüm hatalardan ötürü özür dilemiştir. Madde kullanımını bırakacağını telkin etmiştir. Müvekkil bu durum üzerine çocuklarını ve aile birlikteliğini düşünerek davadan feragat etmiştir. Lakin davadan feragat ettikten kısa bir süre sonra davalı eş tekrardan madde kullanımına devam ettiği gibi çocuklarının ve eşinin yaşadığı müşterek konutta dahi madde kullanımına devam etmiştir. Bu durumdan ötürü daha önceki davasından feragat eden davacı müvekkilin yeni bir boşanma davası açması zarureti hasıl olmuştur.
  5. Davacı eşe düğün sırasında yapılan altınlar, davalı eş ve ailesi tarafından alınmıştır. Söz konusu altınların veya bedelinin davalı eşten alınarak davacı eşe verilmesini talep ederiz.
  6. Sonuç olarak, davalı taraf normal aile hayatına uyum sağlayamamış, evlilik süresince bulunmuş olduğu tutum ve davranışlarla ortak yaşamı çekilmez duruma getirmiştir. Ayrıca müşterek çocuklarında yaşadığı ve yaşayacağı travma ve psikolojik şiddeti düşününce müvekkilin bundan sonraki hayatını çocuklarıyla birlikte hiç olmazsa huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi kendisinin en doğal hakkıdır.
  7. Yukarıda detaylıca anlatıldığı ve sayın mahkemenin de takdir edeceği üzere davalının kusuru ile neden olduğu ve davacı müvekkilin tüm çabalarına rağmen devam eden şiddetli geçimsizlik ve davalı eşin madde bağımlılığı evlilik birliğinin devamına imkân vermeyecek ölçüde olduğundan iş bu davayı açma gerekliliği hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK m.162,163,166,167 ve devamı hükümler, diğer ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER :Nüfus kayıtları, tarafların sosyal ve ekonomik durumunu belgeleyen kayıtlar, tanık beyanları, yemin

SONUÇ :Açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından tarafların boşanmalarına , müşterek çocukların masrafları dikkate alınarak her biri yararına 1.000,00 TL olmak üzere toplamda 2.000,00 TL nafakanın dava aşamasında tedbir nafakası olarak kararın kesinleşmesi sonrasında ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline, Davacı Müvekkilin yaşamını lehine aylık 2.000,00 TL nafaka verilmesine, müşterek çocukların velayetinin davacı tarafa verilmesine, davacı müvekkile ait olan altınların davacı müvekkile verilmesine ve müşterek evde var olan eşyaların davacı eşe verilmesine ve müşterek çocukların velayetinin davacı tarafa verilmesine, yargılama giderleriyle, vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. Y*** U***

Eki: 1-Vekaletname sureti

Eki: 2-Düğün fotoğrafı

Eki: 3- Fakirlik İlmühaberi

Eki: 4- Baro görevlendirme yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.