Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Ağır Ceza Süre Tutum Dilekçesi

Ağır Ceza Süre Tutum Dilekçesi Örneği

BURSA …… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2019/…… E.

SANIK :…….

VEKİLİ :Av………………

KONU :Süre tutum dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :Sanık S…….N G……… müdafii olarak bulunduğumuz dosyadan, sanık aleyhine hapis kararı verilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra kararı istinaf etme hakkımızın saklı kalması için süre tutum talep ederim.

Mahkemenizin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle kararın hangi gerekçe ile verildiğini bilmiyoruz.

İSTEM SONUCU: Karara itiraz edebilmemiz için süre tutum talebimizin kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.18/03/2021

Sanık Müdafi

Av. …………

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.