Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Aidat Ödemeyen İçin İhtarname Örneği

Aidatı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

İHTARNAME

ANTALYA ( ) NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ : D*** A*** Site Yönetimi

VEKİLİ : Av. Y*** O*** K***

*** K:5 D:9 ***/ANTALYA

MUHATAP : HALKBANK A.Ş.

(Vergi Daire No: 456 000 46 85)

KONU : Şimdiye Kadar Ödenmeyen Aidat Borcu ve Bu Borçların Yasal Gecikme Faizi Hk.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap;

G*** M***, *** Sokak, *** Sitesi, Daire No: 01, 02, 04, ***/ ANTALYA adresinde bulunan 3 bağımsız bölüme malik olduğunuz süre içerisinde, muaccel olan aidat borçlarınızı keşideci site yönetimine ödemeniz gerekmektedir. Alacaklı Keşideciye olan aidat borcunuzun miktarı;

E1-01 numaralı bağımsız bölüm için; 2020 yılının Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2021 yılının Ocak ayı için 2.100,00 (350,00 X 6) TL’dir.

E1-02 numaralı bağımsız bölüm için; 2020 yılının Ekim ayı için 265,00 TL, 2020 yılının Kasım, Aralık ayları ve 2021 yılının Ocak ayı için 1.050,00 (350,00 X 3) TL’dir.

F1-04 numaralı bağımsız bölüm için; 2020 yılının Şubat ayı için 260,00 TL, yine 2020 yılının Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları için 2.100,00 (350 X 6) TL, yine 2020 yılının Ağustos ayı için 210,00 TL’dir.

Bilindiği üzere, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinin 2. fıkrası “Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.” şeklindedir.

Kanunun amir hükmü uyarınca, alacaklı keşideciye olan bahsi geçen aidat borçlarınıza ek olarak, borçlarınızı ödemediğiniz her ay için %5 oranında yasal gecikme tazminatı ödemekle yükümlüsünüz.

E1-01 numaralı bağımsız bölüm için yasal gecikme tazminatı: 420,00 TL’dir.

E2-02 numaralı bağımsız bölüm için yasal gecikme tazminatı: 150,00 TL’dir.

F1-04 numaralı bağımsız bölüm için yasal gecikme tazminatı: 1.110,00 TL’dir.

İçinde bulunduğumuz gün itibariyle, 3 bağımsız bölüm için alacaklı keşideciye olan borcunuzun miktarı; 5.985,00 TL asıl alacak ve 1.680,00 TL yasal gecikme tazminatı olmak üzere, toplamda 7.665,00 TL’dir.

Yukarıda belirtilen borç miktarının alacaklı keşideciye 7 iş günü içerisinde ödenmesini, toplam aidat borcunuzun ve yasal gecikme tazminatının tam olarak ve zamanında yatırılmaması halinde, tarafımızca yasal yollara başvurulacağını, işbu ihtar masrafı da dahil olmak üzere tüm masraflar ve yargılama giderlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz.

Keşideci vekili

Av. Y*** O*** K***

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamemizin bir örneğini muhatabın adresine Hızlı Posta yolu ile tebliğini, tebliğ şerhini havi bir örneğinin tarafımıza verilmesini ve bir örneğini de dairenizde saklanmasını saygıyla talep ederiz.

Keşideci vekili

Av. Y*** O*** K***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.