Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz davalı ile ….. yıldan bu yana evlidir. Tarafların bu evliliklerinden ……… isimli ….. adet çocukları bulunmaktadır. Çiftin Evlilik Nüfus kaydı ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra No.dadır.

 

2- Davalı yaklaşık … yıl önce akıl hastalığına yakalanmıştır. Müvekkilimiz ve ailesi davalıyı güçleri yettiğince tüm tedavi merkezlerine götürmüş, ancak hastalığın geçici olmadığı heyet raporları ile sabit hale gelmiştir.

3- Davalı kendi işlerini göremez durumdadır. Ayrıca resmi işlemlerin yerine getirilmesi için de kendisine ……………… vasi olarak tayin edilmiştir. Davalının bu durumu gerek müvekkilimizi, gerekse çocukları çok üzmesine karşın, artık evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği, davalının yakınları tarafından da kabul edilmektedir.

4- Davalının çocukları ile birlikte aynı evde yaşamaları da gerek tedavisi ve gerekse çocuklarının psikolojik durumu açısından sakınca arz etmektedir.

5- Bu sebeple müvekkilimizin akıl hastalığı doktor raporları ile de sabit olan davalı eşinden boşanmalarına karar verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: MK.m.165 ve sair yasa maddeleri.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanıklar, doktor raporları, her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.