Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

       ŞİŞLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :2004-442 ESAS

BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

Bizler davalı ve davacı taraf olarak 02.02.2003 tarihinde başlayan evliliğimizi, tarafların psikolojik ve sosyal açıdan uyumsuzlukları nedeniyle ortaya çıkan şiddetli geçimsizlikten dolayı, evlilik birliği çekilmez hale geldiğinden, işbu evliliği  boşanmak suretiyle  sona erdirmek konusunda anlaştık. 

Taraflar olarak yaklaşık iki aydır ayrı yaşamakta olup, fiilen sona eren evliliğin hukuki ve resmi açıdan da sona ermesi için Sayın Mahkemenizde 2004-442 Esas numarası ile açılan boşanma davasında aşağıdaki koşullarda, evliliğin sona ermesi konusunda mutabakata vardık. Buna göre:

 

  1. Tarafların evlilik birliğinden çocukları bulunmamakta olup, bu hususta verilecek bir karar bulunmamaktadır.
  2. Her iki taraf şahsi eşyalarının kendilerinde kalması hususunda anlaşma sağlamışlardır. Ortak konutta bulunan diğer menkul mallar ise davalı ve davacı  arasında eşit oranda paylaşılmış olup, bu hususta taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
  3. Evlilik birliğine dahil başkaca bir menkul veya  gayrimenkul bulunmamaktadır.
  4. Tarafların birbirlerinden, maddi ve manevi tazminat ve nafaka talepleri yoktur.
  5. Tüm yargılama masrafları ve vekalet ücreti davacı tarafından  ödenecektir.
  6. Her iki tarafta serbest iradeleriyle, hiçbir tesir altında kalmadan iş bu anlaşmayı imzalamışlardır.

 

        Davacı                                        Davalı

GÖKÇE ………….                          SONER………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.