Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı …………………………Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesine açılacak boşanma dava dosyasına sunulmak üzere; davalı ………….. ile davacı …………… aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

  1. Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda hem fikirdirler.
  2. Tarafların evlilik birliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.
  3. Taraflar boşandıktan sonra davalı yan önceki soyadı olan “……………..”i kullanacaktır.
  4. Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi bulunmamaktadır.
  5. Tarafların birbirlerinden tedbir-yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır.
  6. Tarafların halihazırda birlikte yaşadıkları ev içerisinde bulunan tüm eşyalar eşlerden ……………. kalacaktır.
  7. Halihazırda tarafların müştereken yaşadıkları ……………………… adresli ikamette taraflardan ………….. yaşamaya devam edecektir.
  8. Tarafların birbirlerinden mahkeme masrafı ve vekalet ücreti talebi yoktur. Davacının yapmış olduğu masraflar müştereken taraflar arasında paylaşılacaktır.

8 maddeden oluşan bu protokol tarafların serbest iradeleriyle imza altına alınmıştır…/…/2008.

DAVACI                                                                  DAVALI

…………………..                                          ………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.