Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

Anne Adının Düzeltilmesi Davası

Anne Adının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği

…………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : İçişleri Bakanlığı ………….. Nüfus Müdürlüğü

KONU : Anne adının düzeltilmesi talebimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilimiz …….ili, …..ilçesi, ….mahallesi/köyü, ….cilt no., ….aile sıra no.,….sıra ile nüfusa kayıtlı bulunmaktadır.
  2. Nüfus kaydında anne adı yanlış yazılmıştır.
  3. Nüfus kaydında …………… olarak görünen anne adının düzeltilerek …..olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
  4. Hal böyle olup, müvekkilimizin nüfus kaydındaki bu hatanın düzeltilmesi için huzurdaki işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, doğum tutanakları, tanık ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER : Nüfus Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, nüfus kaydında …….. olarak görünen anne adının düzeltilerek …………olarak değiştirilmesi yönünde karar verilmesini, bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ:………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.