Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Apostil Şerhi Talep Dilekçesi Örneği

Apostil Şerhi Nedir?

Apostil şerhi Türkiye’de verilen mahkeme kararlarının yabancı ülkelerde de kullanılması için kullanılan bir çeşit onaylama işlemidir.

Türkiye’deki bir mahkemeden alınan kararın, Adalet Komisyonu Başkanlığınca onaylanması ile bu belge yurtdışında da geçerlilik ve resmiyet kazanır.

Apostil Şerhi Nasıl Alınır?

Apostil şerhi Adalet Komisyonu’na yazılacak dilekçe ile talep edilerek alınır.

Apostil Şerhi Talep Dilekçesi Örneği

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Müvekkil J*** P*** ile davalı M*** O*** 09.02.2022 tarihli İstanbul 19. Aile Mahkemesi 2022/*** E. 2022/*** K. sayılı mahkeme kararı ile boşanmışlardır.

Taraflar aynı zamanda Almanya vatandaşıdırlar. Kararın Almanya’da tanınabilmesi için boşanma kararına apostil şerhi vurulması gerekmektedir.

Ekte sunduğumuz karar aslına apostil şerhinin vurulmasını saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. /01/2022

VEKİLİ

Av. M*** H*** E***

EK: Mahkeme kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.