Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Ara Karara Cevap Dilekçesi Örneği

Ara Karara Cevap Dilekçesi Örneği

ANKARA 34. İŞ MAHKEMESİNE

Dosya No:

DAVALI: 

VEKİLİ:                                  

DAVACI: 

VEKİLİ: 

KONU

AÇIKLAMALAR :

16.09.2020 tarihli celsede verilen ara karar gereğince taraflara delillerini ve tanıkların isimleri ile açık adreslerini bildirmeleri için sayın mahkeme tarafından 2 haftalık kesin süre verilmiş olup cevap dilekçemizde belirttiğimiz hususlara ilişkin aşağıda bilgileri yer alan tanıklarımızı sayın mahkemenize bildirme zarureti hasıl olmuştur.

*********** – D*** T***-  K*** MAH. O*** SK.  NO: 2  ***-ANKARA

*********** -S*** S*** T***-  L*** MAH. K*** CAD. NO:1  *** – ANKARA 

Davacı yan tarafından daha önce  açılan Ankara ***. İş Mahkemesi’nin 2015/*** E. Sayılı dosyası ve Ankara ***. İş Mahkemesi’nin 2017/*** E. Sayılı dosyalarına ilişkin gerekçeli kararlar ekte sayın mahkemenize sunulmuştur. Belirtilen dosyalara ilişkin gerekçeli kararlar ektedir. (EK-1) Her iki davanın da açılmamış sayılmasına karara verilmiş olup, huzurda görülmekte olan işbu dava da yargı organlarını meşgul etmektedir. Huzurda görülen davanın usul ekonomisi ilkesi gereğincen  reddi gerekmektedir. 

20.08.2015 tarihli müfettiş raporundan (Müfettiş Raporu: EK-2) açıkça görüleceği üzere davacının da çalışmış olduğu dönemde bütün personeller ücretlerini banka hesabı üzerinden almakta olup davacı yan da asgari ücretle çalıştığı müvekkil şirket bünyesinde tüm maaşlarını banka hesabı üzerinden almıştır.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Davacı tarafından açılan usul ekonomisi ilkesine aykırı haksız ve mesnetsiz DAVANIN REDDİNE  

Vekalet Ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine BIRAKILMASINA Karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla talep ederim.

Davalı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.