Kategoriler
Sigorta Dilekçeleri

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi (Avukatsız)

……. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE

TALEPTE BULUNAN : …… (TC No: …. )

ADRESİ :

TELEFON : ()

TALEPTE BULUNULAN : …………….. SİGORTA A.Ş

ADRESİ :

KONU : ….-….-…….. poliçe numaralı KTK zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına istinaden 16 … … Plaka Sayılı Aracımda Meydana Gelen …… TL Değer Kaybının Ödenmesi Talebi Hakkında

  1. Tarafıma ait …… plakalı ….. markalı araç ….. tarihinde …… üzerinde kuralına uygun bir şekilde park halindeyken, ….-….-…….. poliçe numaralı zorunlu mali sigorta ile şirketinizce sigortalı tam kusurlu olan …. plakalı ….. marka araç tarafından çarpılarak hasar görmüştür (Ek:1 kaza tespit tutanağı ve ilgili belgeler). Bu kaza sebebiyle aracımın ….. tarafları hasara uğramış olup toplam hasar bedeli ….. TL sigorta tarafından karşılanmıştır.
  2. Araçta oluşan değer kaybı bedelinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.2 maddesi gereğince bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde aşağıdaki hesaba yatırılmasını talep ederim. Aksi takdirde aleyhinize dava açılacağı, faiz, mahkeme masraflarıyla sorumlu tutulacağı hususları talep ve ihtar olunur. 27.07.2021

….. BANKASI – ….. Şb.

TR………….

HESAP ADI: …….

Eki: Kaza tespit tutanağı, kaza fotoğrafları, Servis raporu ve servis faturası

Talepte Bulunan

……………

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.