Kategoriler
Sigorta Dilekçeleri

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği

SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İstanbul

Dosya No :

DEĞER KAYBI

TALEBİNDE

BULUNAN :

VEKİLİ : Av.

SİGORTALI :

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda hasar dosya numarası yazılı bulunan dosya içeriğinde mevcut kaza tutanağı ve diğer evraklardan da anlaşılacağı üzere sigorta şirketiniz tarafından XXX poliçe numaralı KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi kapsamında sigortalanan 00XXXX plakalı araç, müvekkile ait XXX plakalı XXX model XXX marka araca çarpmıştır.

Kazada kusurun tamamı tarafınızdan sigortalanan XXX plakalı araç sürücüsüne ait olup araç hasarı müvekkil tarafından giderilmiştir. Hasarın giderilmesi için yapılan işlemler sonucunda araçta değer kaybı oluşmuştur.

Kaza sebebiyle müvekkile ait araç satımı anında aynı değerle ve kazasız bir ikinci el araç değerinde işlem göremeyeceği açıktır. Marka ve modeli itibariyle müvekkile ait aracın piyasa rayiç bedeli yüksek olup araç değer kaybına uğramıştır. Söz konusu kaza sebebiyle sigorta şirketinize başvuru yapılmış olup kısmi ödeme olarak XXX TL ödeme yapılmışsa da söz konusu kaza sebebiyle müvekkil şirkete ait araçta meydana gelen kaza sebebiyle oluşan hasar kaybının piyasa rayiç değerleri göz önüne alındığında ödemenin yetersiz olduğu anlaşılacaktır. Tüm bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şirketinizce ödenen meblağın güncel değer kaybı olmaması sebebiyle aracın güncel rayiç değeri üzerinden tekrar değer kaybı hesaplanarak tarafımıza ödenmesi talep olunur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

XXX tarihli kaza sebebiyle müvekkil aracında meydana gelen hasarın oluşturduğu değer kaybının şirketiniz tarafından kısmi olarak ödenen XXX TL’nin araçta meydana gelen hasara oranla oluşan değer kaybına denk gelmemesi sebebiyle aracın rayiç değeri üzerinden güncel değer kaybı hesaplanarak işbu dilekçemizin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte vekaleten şahsıma i ait Vakıflar Bankası XXX numaralı hesaba gönderilmesini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı tarafınıza ihtar ve tebliğ ederiz. 10.02.2021

Av.

EK: Vekaletname

Onarımı yapılan aracın yedek parça listesi ve işçilik listesi

Kısmi ödeme dekontu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.