Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İZMİR

DAVACI : xxxxxx

VEKİLİ : xxxxxx

DAVALI : 1-xxxxxxx

D.KONUSU : TAZMİNAT 60.000 TL.

(10.000,00 TL MADDİ+50.000,00 TL.MANEVİ)

(Fazlaya ilişkin haklar mahfuz tutulmuştur)

OLAYLAR :

 1. Müvekkil xxxx motosikletli kurye olarak çalışmakta iken 05.05.2015 tarihinde, çalıştığı şirkete ait 35 AH 2387 plakalı Honda markalı motosikletle Eski Bornova cd.ni takiben Işıkkent istikametine seyretmekte iken, önünde sağ şeritte gitmekte olan kamyonun, köprü altında sağ şeritte park etmiş olan polis aracını görüp aniden sol şeride önüne kırmasıyla, kamyona çarpmamak için sağ şeride geçmiş, bu esnada sağ şeritte park halinde durur vaziyetteki polis aracına arkadan çarpmaktan kurtulamamıştır.
 2. Kaza anını gören ve duyup olay yerine gelen müvekkilin arkadaşları, olay yerinin ve kazaya sebebiyet polis aracının fotoğraflarını çekmek istemiş ancak çok kalabalık olan polis memurları zorluk çıkartarak kendilerine engel olmaya çalışmışlardır.
 3. Kazaya sebebiyet veren aracın köprü altında hatalı park ederek sağ şeridi kapatan polis aracı olması sebebiyle, kaza tespit tutanağı da objektiflikten uzak taraflı ve gerçekdışı tutularak, köprü altında hatalı park ederek sağ şeridi kaplayan polis aracının seyir halinde olduğu belirtilmiş, tüm kusur müvekkile verilmiştir.
  1. Polis aracının köprü altında park etmiş olduğu yerin biraz ilerisinde cep bulunmaktadır. Sürücü aracını sağ şeride değil de o cebe park etmiş olsaydı bu elim kaza da meydana gelmezdi.
 4. Trafikte seyir halinde bulunan bir motosikletin sağ şeritte seyir halindeki araca arkadan çarpması, intihar etmek istemedikçe hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca polis aracı seyir halinde olmuş olsaydı kazanın şiddeti bu kadar büyük olmaz, müvekkil bu kadar ağır yaralanmazdı. Olay yerine gelen polis memurları, arkadaşlarını olası bir cezadan kurtarmak için bu şekilde gerçek dışı, taraflı bir tutanak düzenleyerek tüm kusuru müvekkile vermişlerdir.
 5. Kaza esnasında sol el bileği kırılan, sağ ayak kaval kemiği parçalanarak un ufak olan müvekkili Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edilmiş, sağ ayak kaval kemiğine platin takılmıştır. Ancak aradan 6,5-7 ay geçmesine rağmen, halen kemiklerde kaynama olmamıştır. Doktorları kaynama olsa bile ayağını eskisi gibi kullanamayacağını, motosiklet kullanmasının da mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir. Motosikletli kurye olarak çalışan müvekkil bu durumda ömrünün sonuna dek esas mesleğini ifa edemeyecektir.
 6. Müvekkil, kazanın olduğu 05.05.2015 tarihinden itibaren evde yatmakta hiçbir iş yapamamaktadır.
 7. Müvekkil, kazadan önce Kordon Dağıtım ve Kurye Hizmetleri Ltd.Şti.’de şirkete ait motosikletle kurye olarak çalışmaktaydı.. Fakat geçirmiş olduğu kazadan sonra kaval
  1. kemiği parçalandığından ve halen kaynamadığından çalışamamaktadır. Müvekkil şu anda elindeki birikmiş parasını da harcamış olup akrabalarından almış olduğu borçlarla kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamaya çalışmaktadır.
 8. Müvekkil kazadan sonra uzunca bir süre yatağa bağlı kalmış, tarifi imkansız acılar çekmiştir.Bu şekilde başkalarına muhtaç yaşamak ruh sağlığında derin hasarlar meydana getirmiştir.Bu süreçte çalışamadığı ve başkada geliri olmadığı için bakmakla yükümlü olduğu kişiler de çok mağdur olmuştur.
 9. Kazanın oluşumunda 35 A 2469 plakalı araç sürücüsü, Muhammet Abdullah Yıldırım kaza tespit tutanağının aksine, şeridin ortasına hatalı park ettiğinden %100 kusurludur.

DELİLLERİMİZ

1-)Trafik kazası tesbit tutanağı

2-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtları

3-) Hasta dosyası

4-) Sağlık kurulu raporu

5-)Trafik sigorta poliçesi

6-) Keşif- bilirkişi incelemeleri

7-) Tanıklar

a)Akın ATEŞ (T.C.10781078068)

1110.sk.No:3 Daire:1 Buca/İZMİR

b) Orçun GILIÇ (T.C.48565318482)

Bayraklı Manavkuyu mh.251/4 sk.No:2/2 İZMİR

c) Tarık GÜLMEZ (T.C.63133434760)

Metin Oktay mh.52/15 sk.No:16 Karabağlar/İZMİR

😎 Diğer yasal deliller

HUKUKSAL NEDENLER :KTK, BK., TTK., HMK ve diğer mevzuat.

CEVAP SÜRESİ : 10 gün.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah edilen nedenlerle ;

1- Kaza sonrası müvekkilin uğramış olduğu ruh bütünlüğünün ihlali, psikolojik travma ve halen yaşamakta olduğu acı ve elemin karşılığı olmak üzere 50.000,00 TL., Manevi tazminatın davalı sigorta şirketi hariç olmak üzere diğer davalılardan, olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile müteselsilen,

2- Fazlaya ilişkin haklarımız mahfuz olmak üzere,

Müvekkil kazadan sonra çalışma gücünü tam olarak kaybedip şu anda hiçbir iş yapamadığından günlük kazancının ve gelir kaybının hesaplanmak suretiyle işgücü kaybı ve gelir kaybı olarak olarak 10.000,00 TL. maddi tazminatın fazlaya ilişkin haklarımız mahfuz olmak üzere olay tarihinden işleyecek reeskont faizi ile tüm davalılardan müteselsilen tahsili ,

Ayrıca yargılama giderleri ve vekil ücretinin davalılara tahmiline karar ittihazı bilvekale saygı ile talep olunur. 26.11.2021

Davacı vekili

xxxxxxxxx

Ekler:

1-) Kaza tespit tutanağı

2-) Vekaletname sureti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.