Kategoriler
Talep Örnekleri

Teminatın İadesi İçin Talep Dilekçesi

Teminatın İadesi İçin Talep Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE   DOSYA NO : 2019/49 D.İŞ ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLULAR : Yukarıda tarafları D.iş numarası yazılı dosyanızda borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiş. İhtiyati haciz kararı icra takibine geçilmiş borçluya ödeme emri tebligatı çıkartılmıştır. Borçluya ödeme emri tebligatı 03.02.2022 tarihinde tebliğ olmuş dosya kesinleşmiştir. Mahkemeniz veznesine […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Müdürlükten İstifa İhtarnamesi

Müdürlükten İstifa İhtarnamesi İHTARNAME VE BİLDİRİM İHTAR EDEN :X (Bildirimde bulunan) İHTAR OLUNAN :Y Konu : Şirket Müdürlüğünden istifamın bildirilmesidir. AÇIKLAMALAR: ……. tarihinde şirketinize müdür olarak atandım. Bu husus Türkiye Ticaret Gazetesinde usulüne uygun ilan olundu. Ancak müdür olmamdan itibaren tarafıma hiç bir ücretim ve alacağım ödenmemiştir. Bu sebeple istifa ettim. ….. tarihinden istifamı sözlü […]

Kategoriler
İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi ………….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : …../….. ALACAKLI : TC KİMLİK NUMARASI : VEKİLİ : ADRES : BORÇLU : TC KİMLİK NUMARASI : VEKİLİ : ADRESİ : DAVA DEĞERİ : (Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) KONU : İstifa beyanımıza ilişkindir. Müdürlüğünüzün …/… E. Sayılı dosyasında, borçlu … … […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi   …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)   DAVACI :   VEKİLİ :   DAVALI :   KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak HMK-107 Gereğince Belirsiz Dava (Haksız fiilden kaynaklanan araç değer kaybı için şimdilik 50,00-TL ile oluşan kaza sonucunda değişimi yapılan orijinal parça farkı için şimdilik 50,00-TL […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

İcra Dairesi Borçlunun Adres Araştırma Dilekçesi

İcra Dairesi Borçlunun Adres Araştırma Dilekçesi ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : …. Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında borçluya ödeme emri bila ikmal iade dönmüştür. Borçlu’nun kayıtlı MERNİS adresi bulunmamaktadır. Dolayısıyla borçlunun MERNİS adresine tebligat çıkarılması mümkün değildir. Açıklanan nedenle dosya borçlusu …… (TC: ***********)’nın bilinen son adresinin muhtarlığı olan …… Mahallesi Muhtarlığına, ……. […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi   İHTARNAMEDİR …… NOTERLİĞİNE, KEŞİDECİ : ADRES : MUHATAP : ADRES : KONU : Kiraya verenin isteği ve kiracının da rızası tarihinde kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR: Sayın Muhatap, Maliki bulunduğunuz Kartal/İSTANBUL adresindeki dükkanınızda 01.01.2013 tarihinden beri kiracı sıfatı ile bulunmaktayım. İşbu kira akdinin yenilenip yenilenmeyeceği hususundan ziyade […]

Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi   ….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ). CEZA DİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SANIK : MÜDAFİİ : TALEP KONUSU : …Asliye Ceza Mahkemesinin …. tarih … Esas ve …. Karar sayılı ilamının bozulması ile istinaf nedenlerimizin sunulması talebidir. TEBLİĞ TARİHİ : İSTİNAF NEDENLERİ […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi   ………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Dosya No: Bilirkişi Raporuna: İtiraz Eden Davacı: Vekilleri: Davalı: Vekilleri: Konu: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçemizin Sunulmasıdır. AÇIKLAMALARIMIZ Sayın Mahkemenize sunulan ….. tarihli bilirkişi raporunu …… tarihinde tebliğ aldık ve süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz. Mülkiyeti müvekkile ait …. İli, …… İlçesi, …….Mahallesi, …….. […]

Kategoriler
Veraset İlamı

Yetki İle Veraset İlamı Dilekçesi

Yetki İle Veraset İlamı Dilekçesi …….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE TALEPTE BULUNAN : ………. VEKİLİ : ………….. KONU : Veraset ilamı istemidir. AÇIKLAMALAR : ……….. Kadastro Mahkemesi’nin 2013/193 esas numaralı kadastro tespitine itiraz davasında ölü taşınmaz maliki T.C kimlik numaralı ………….. ‘ın vefat ettiği anlaşılmış ve bu davalının mirasçıları tespit edilip davaya katılması için mahkeme tarafından […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

10 Yıllık Kiracı Çıkartma İhtarnamesi

10 Yıllık Kiracı Çıkartma İhtarnamesi FETHİYE 6.NOTERLİĞİNE   İHTAR EDEN                  : Adı ve Soyadı MUHATAP                        : Açık Adres İHTARIN KONUSU        : Taşınmazın tahliyesi hakkındadır. TAŞINMAZIN ADRESİ  : Tam Açık Adress İ H T […]