Kategoriler
Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi Cevap Dilekçesi

İş Mahkemesi Cevap Dilekçesi İZMİR 6. İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO : 2022/ E. DAVALI : VEKİL : Av. DAVACI : VEKİLİ : KONU : Davaya karşı cevap ve ilk itirazların sunulmasından ibarettir. Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyada davalı şirket vekiliyim. Açılan davayı kabul etmiyoruz. Davanın usul ve esastan reddini talep ediyoruz. İLK VE USULE […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Dosya İnceleme Talep Dilekçesi Örneği

Dosya İnceleme Talep Dilekçesi Örneği İZMİR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO :2022/ … E Yukarıdaki esas numarası yazılı dosyayı 1136 S.K Avukatlık Kanunun 46. Maddesinin 2. Fıkrasının tarafıma verdiği yetkiye dayanarak incelemek istiyorum. İlgili memur tarafından dosyanın tarafıma teslimini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. 06.05.2022 Av.

Kategoriler
Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Ankara 10.01.2022 ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere T.C. ANKARA 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SORGU NO : T.C. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Sorgu Numaralı Dosyası DOSYA BİLGİLERİ : Ankara Müracaat ve Suçüstü Savcılığının 06/01/2022 Tarih ve Soruşturma sayılı dosyası Tutuklama Kararına İtiraz Eden ŞÜPHELİ : ADRESİ : TUTUKLAMA TARİHİ : […]