Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

Nüfus Kayıt Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

Nüfus Kayıt Düzeltme Davası Dilekçe Örneği … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE; İSTEMDE BULUNAN : ŞAYESTE GÜRSEL (MUHARREM KIZI) TC KİMLİK NUMARASI : 40204724968 ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) MADDİ İLGİLİ : Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, … …. Nüfus Müdürü KONU : Nüfustaki mükerrer kaydın iptali istemimizi içerir. […]

Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Fahri Trafik Müfettişi Ceza İtiraz Dilekçesi

Fahri Trafik Müfettişi Ceza İtiraz Dilekçesi ………… NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN: TC Kimlik Numarası : İsim soy isim : Baba / Anne Adı : Adres : CEZA UYGULAYAN KURUM: ……………. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği KONUSU: Adıma tescilli ………………… Plaka nolu aracıma, …………………. caddesi ……………. otel önünde, ……… Fahri Trafik […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

HSK Hakim Şikayet Dilekçesi Örneği

HSK Hakim Şikayet Dilekçesi Örneği HAKİMLER ve SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA ANKARA ŞİKAYETÇİ : VEKİLİ : ŞÜPHELİ : Bakırköy *** İş Mahkemesi Hakimliği KONU : Görevini kötüye kullanma suçunu işleyen hakim hakkındaki şikayetlerimizin bildirilmesinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Müvekkil şirketin eski çalışanı olan .. tarafından Bakırköy *** İş Mahkemesi’nde, müvekkil şirketle olan iş akdinin haksız feshedildiği iddiasıyla […]

Kategoriler
Beyan Dilekçesi

Ağır Ceza Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Ağır Ceza Adres Değişikliği Dilekçe Örneği 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Dosya No : Beyanda bulunan MAĞDUR : VEKİLİ : KONU : Adres beyanı. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim işleri dolayısıyla uzun zamandır şehir dışında bulunmaktadır. Duruşmaya işlerinin yoğunluğu sebebiyle iştirak edemeyeceği tarafıma bildirilmiştir. Müvekkilimin güncel adresi …………………. olup, işbu adreste ifade vermesi için ilgili mahkemeye […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi …….. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …./… E. DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU: Beyanlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMA : Yukarıda dosya numarası verilen dosyamız ile ilişkili olarak Müvekkil davalı ile davacı ….. Aile Mahkemesi’nin …/…./2012 tarih 2012/… E. 2013/… K. sayılı kararı neticesinde boşanmışlardır. Müvekkil, boşanma ile birlikte […]

Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği KAYSERİ 8….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ………. DAVALI : ………………… VEKİLİ : ……………. DAVACI : ……………… VEKİLİ :……………. KONU : Rapora karşı beyanlarımızın sunulması hk. AÇIKLAMALAR Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasında 09.09.2021 tarihli bilirkişi raporu 14.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süre içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız. […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İş Davası Müvekkil Bilgi Formu

İş Davası Müvekkil Bilgi Formu İŞÇİLİK ALACAKLARI MÜVEKKİL BİLGİ FORMU /      / 20 Adı – Soy adı: Doğum tarihi : TC kimlik numarası: E-devlet şifresi: Telefon: İkametgah adresi: İşyerindeki mesleği : İşyeri adı ve adresi : İşyeri sahibinin adı : İşe giriş tarihi : İşten çıkış tarihi : İşten çıkış sebebi : Hafta içi mesai […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Apostil Şerhi Talep Dilekçesi Örneği

Apostil Şerhi Nedir? Apostil şerhi Türkiye’de verilen mahkeme kararlarının yabancı ülkelerde de kullanılması için kullanılan bir çeşit onaylama işlemidir. Türkiye’deki bir mahkemeden alınan kararın, Adalet Komisyonu Başkanlığınca onaylanması ile bu belge yurtdışında da geçerlilik ve resmiyet kazanır. Apostil Şerhi Nasıl Alınır? Apostil şerhi Adalet Komisyonu’na yazılacak dilekçe ile talep edilerek alınır. Apostil Şerhi Talep Dilekçesi […]

Kategoriler
Tüketici Hakem Heyeti Dilekçeleri

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi …………….. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA TÜKETİCİNİN ADI SOYADI : …………… T.C. KİMLİK NO:  ………….. TELEFON : ………… ADRESİ : …………… ŞİKAYET EDİLEN FİRMANIN UNVANI : ………….. San. ve Tic. A.Ş. FİRMANIN ADRESİ : …………………. UYUŞMAZLIK BEDELİ :  2499 TL             UYUŞMAZLIK KONUSU : 10.08.2017 tarihinde …………… San. ve Tic. […]

Kategoriler
Miras Konulu Dilekçeler

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Avukatsız Reddi Miras Dilekçesi BAKIRKÖY NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : 1) ……………….. (TC Kimlik No:……………..) Adres: ……………………………… 2) ……………….. (TC Kimlik No:……………..) Adres: ……………………………… DAVALI : HASIMSIZ KONU : Mirasın hükmen reddedildiğinin bildirilmesinden ve işbu reddin tescil edilmesi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1. En yakın yasal mirasçısı olduğumuz miras bırakan ………………… 01/08/2015 tarihinde […]