Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Avukat Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Avukat Savcılığa Şikayet Dilekçesi

TERCAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : …

ŞİKAYET KONUSU :Görevi Kötüye Kullanma ve TCK gereği resen incelenecek suçlar.

SUÇ TARİHİ : 17/12/2020

AÇIKLAMALAR :

  1. Görevi kötüye kullanan ve re’sen tespit edilecek suçları işleyen söz konusu Avukatlık mesleğini icra eden şahsn cezalandırılması gerekmektedir. Şöyle ki:
  2. Ben Erzincan/Tercan ilinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait işçilik alacağı davası 2013/15 Esas Sayılı dosyasında görev yapması için ERZİNCAN Barosu avukatlarından Buket YAVUZ ile anlaştık. Av. Buket YAVUZ dosyalara vekaletini eklemesinin ve görevine başlamasının ardından davamızı başlatmıştır. Daha sonra ise mahkeme aşamasında bizim yapacağımız bir şey olmadığını söylemiş fakat Haklı davamızı ihmalkarlığı, görev suçu ile davayı aleyhe sonuçlandırmıştır. Av. Buket YAVUZ 2013/15 E. Sayılı davamızda ıslah süresini kaçırmış, kararı temyiz etmiş olsa da Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2020/381 Karar no ile aleyhimize karar vermiştir.
    Av. Buket YAVUZ tarafıma verilen kararın bozulabileceğini söylemiş, bunun için dosyayı istinaf etmemiz gerektiğini söylemiş bu hususta imza atmamızı istemiştir. Daha sonra verilen mahkeme kararını incelediğimizde ise davadan feragat ettiğimizi öğrenmiş oldum. Hiçbir şekilde açıklama yapılmadan bize aslında istinaf edilmesi için istenen belgelerin feragat dilekçesi olduğu tarafımızdan anlaşılmış ve bu hukuk dışı görevi kötüye kullanma, bizleri korkutarak susturmaya çalışmıştır.
    Durumun izahatini istememize rağmen karşı şirket size dava açar ciddi vekalet ücretleri ödemek zorunda kalırsınız boşverin ilgilenmeyin zaten bir şey alamazdın diyerek bizi yıldırmaya çalışmıştır.
    Yukarıda açıklamalarımıza, dilekçemizin ekinde bulunan mahkeme karar kayıtlarına ve bildirdiğimiz dosyalara istinaden bir araştırma yapılarak Avukatlıkla bağdaşmayacak hareketleri, yasal süreleri kaçırılması, tarafımızdan para isteyen bu anlamda güvenimizi suistimal eden bu şahıstan şikayetçiyim. Baronuz avukatının bu eylemlerine ilişkin disiplin soruşturması başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyorum. Bu konuda sağduyu göstereceğinize olan inancım ile size başvurma zorunluluğum doğmuştur. Şikayet olunanın eylemlerinin neticesinde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.
  3. TCK 257. Maddesinde “Görevi kötüye kullanma: (1) Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü amirdir.
  4. Söz konusu Avukat haksız bir şekilde ıslah süresini kaçırdığından dolayı mağdur edildiğimiz ortada olup bu duruma ilişkin de belgeler kaydı ektedir. 9- Tüm bu sebeplerle, görevi kötüye kullanma suçunu ve resen gözetilecek suçları işleyen Avukat Buket YAVUZ dan şikayetçiyiz.

HUKUKİ DELİLLER: TCK, CMK, ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER :Tanık(isimleri bilahare bildirilecektir), 2013/15 Tercan Asliye hukuk mahkemesi dava dosyası ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …12/02/2021

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.