Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği

BURSA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Adli YardımTaleplidir

DAVACI                               :

DAVALI                               :

KONU                                 :EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI VE PEK KÖTÜ ve ONUR KIRICI DAVRANIŞ NEDENİYLE BOŞANMA, NAFAKA, MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİ İÇERİR DAVA DİLEKÇEMDİR.

AÇIKLAMALARIM      :

Şahsım ile davalı XXX 1999 yılında evlenmiş olup, bu evlilikten 16 yaşında XXXve 13 yaşında XXX isimli iki müşterek çocuklarımız bulunmaktadır.

Şahsım evliliğinin ilk 5 yılında kayınpederi, kayınvalidesi ve görümceleriyle birlikte yaşamıştır. Genç yaşta evlenen şahsım evlilik birliğinin devamı açısından yapıcı bir tutum sergilemiş ve her türlü zorluğa göğüs germiş olmasına rağmen davacı/karşı davalı taraftan ve onun ailesinden aynı karşılığı bulamamıştır.

Evliliğin başlarında ortaya çıkan ve zaman içinde artan hakaretleri, her şeyi bahane ederek sorun çıkartma eğilimi, aşırı sinirli olması ve akabinde şiddete başvurması, eşler arasında Evlilik Birliği’ni sürdürülemeyecek şekilde temelinden sarsılmasına yol açmıştır.

 

Evlendikten hemen sonra şahsıma düğünde takılan ziynet eşyalarını, davalı ve ailesi şahsımın rızası olmadan elimden zorla almışlardır. Evliliğin ilk yıllarında şahsım bir gün misafirlikten döndüğü sırada Kayınvalidemin ve görümcelerimin, içerisinde şahsımın özel eşyalarının bulunduğu ve gelinin mahremiyetini simgeleyen gelin sandığımın karıştırıldığının ve içerisindeki eşyaların evin içine dağıtıldığını görmüştür. Bu olay kayınvalide ve görümceler tarafından iki kez daha tekrar edilmiş ve şahsımın rencide olmasına ve onurumun kırılmasına neden olmuştur.

Şahsım her genç kız gibi evlilik birlikteliğinden mutluluk ve huzur beklemiştir. Ama bu hayallerine karşılık eşinden, kayınvalidesinden ve görümcelerinden evliliğin başında dahi küfür, hakaret ve şiddet görmüştür.

Şahsım tüm gücüyle evlilik birlikteliğini ayakta tutmaya çalışsa da eşimden devamlı onur kırıcı tutum ve davranışlar görmüştür. Davalı fiziksel şiddetin yanında şahsıma cinsel şiddette uygulamaktan imtina etmemiştir. Şahsımı birden çok kez cinsel ilişkiye zorlayarak beraber olmuştur.

Evliliğin ilk çocuğu XXX 9 aylık iken davalı koca şahsıma hakaretler ve tehditler ettikten sonra bebeğimi ve şahsımı kapıya atmıştır. Bu durum sonrası babamın evine sığınmak zorunda kaldım. Aradan bir süre geçtikten sonra davalı koca babamın evine gelerek zorla içeri girmiş hakaretler ettikten sonra bebeği kaçırarak oradan uzaklaşmıştır. Bu olaydan sonrada kayınvalidem ve görümceleri yeni bebeği olan bu çifti barıştırmak için hiçbir çabada bulunmamışlardır. Aynı zaman da şahsım ikinci çocuğuna hamile iken görümcesi N*** G*** tarafından şiddet görmüş ve dayak yemiştir.

Davalı koca, şahsıma karşı herhangi bir maddi ve manevi ihtiyacını karşılamadığı gibi, babamdan ve kız kardeşlerimden gelen yardımları da almamı engelliyordu. Benim temel ihtiyaçlarımı bile gidermeyen davalı koca şahsımın yakın akrabalarından gelen hediyeleri dahi almama izin vermiyordu. Temel ihtiyaçlarımı bile almama izin vermeyen karşı taraf adeta bana Köle Hayatı yaşattırıyordu.

Şahsımın hastalığından sonra fiziksel ve psikolojik şiddeti artıran karşı taraf 06.03.2016 tarihinde otobüs bileti alarak beni Ankara’da bulunan kız kardeşinin yanına zorla göndermiştir. Otobüs terminalinde iken ‘’ Bir daha geri gelme, bundan sonraki hayatında sana başarılar dilerim’’ diyerek evlilik birliğine son noktayı koymuştur. Bu olay da gösteriyor ki, şahsım evini terk etmemiştir, aksine şahsım evden kovulmuştur. Şahsım telefon vasıtasıyla karşı tarafı aramış evine geri dönmek istediğini çocuklarını özlediğini iletse de, Karşı taraf ‘’seni bir daha istemiyorum, sakın bir daha eve gelme ’’ demiştir. Şahsım bu isteğini iki defa daha iletse de karşı taraftan ‘’sakın geri gelme’’ yanıtından başka bir cevap alamamıştır. Tüm bu olaylar da şahsım açısından evlilik birlikteliğinin çekilemez bir hal almasına neden olmuştur.

Karşı taraf hastalığında dahi şahsıma destek olmamış, sevgi ve şefkat göstermeyerek kutsal evlilik birliğini Ağır Kusurlu olarak temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin devamının da bir yararı kalmamıştır.

 

Ekonomik ve sosyal durum araştırmasından da anlaşılacağı üzere şahsımın maddi bir geliri bulunmamaktadır. Hastalığı sebebiyle de şahsımın çalışma imkanı da bulunmamaktadır. Bu nedenle şahsım yoksulluğa düşmüştür. İş bu nedenle karşı dava için yatırılması gereken harçlardan muaf olmak ve adli yardımdan yararlanmak istediğimizi sayın mahkemenize bildiririz.

 

HUKUKİ SEBEPLER                    : TMK, HMK Ve İlgili Yasal Mevzuat

DELİLLER                                      : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Tanık beyanları, 1 adet düğün fotoğrafı, bilirkişi ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE TALEP                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Şahsımın evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik ve pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA;
  2. Ekonomik ve sosyal durum araştırmasından da anlaşılacağı üzere şahsımın herhangi bir maddi geliri bulunmamaktadır, şahsımın adli yardıma engel durumu bulunmamaktadır. Bu nedenle adli yardım talebimizin de sayın mahkemenizden kabulünü ve açtığımız karşı dava için gerekli olan harçlardan muaf tutulmayı talep ederiz.
  3. Yoksulluğa düşen şahsım için yasal faizi ile birlikte Dava tarihinden itibaren başlamak üzere, aylık 750 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, dava sonunda ise tedbir nafakasının, her yıl TEFE oranında artırım yapılarak yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine,
  4. Şahsımın uğradığı zararı, çektiği acıyı ,üzüntüyü ve elemin ağırlığı göz önüne alınarak karşı tarafın yoğun ve ağır kusurlu bulunmasına, şahsım lehine 20.000TL maddi ve 50.000TL manevi tazminata hükmedilmesini,
  5. Ev eşyalarının ve mal varlığının edinilmiş mallara katılma rejimine uygun olarak paylaştırılmasına, ( Buzdolabı, Televizyon, çamaşır makinası, Bulaşık makinası, Kanepe iki adet, 5 adet halı, Süpürge, 1 adet baza)
  6. Şahsımın rızası olmaksızın elimden zorla alınan geline takılan takıların, karşı taraftan misliyle alınmasını, bu mümkün değilse şahsım lehine uygun bir tazminata hükmedilmesini, ( Takılan Hediyeler: 5 adet Bilezik, 1 adet Set Takımı)
  7. Yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin karşı tarafa  yükletilmesini sayın mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVACI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.