Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Ayıplı Araç Dava Dilekçesi Örneği

Ayıplı Araç Satışı Yetkili Mahkeme

Bu konuda yetkili mahkeme; Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ayıplı Araç Dilekçe Örneği

PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Ayıplı satılan araç için ayıptan sorumluluk

AÇIKLAMALAR

1.) Müvekkilim 03.03.2020 tarihinde davalı …………’den ………… plakalı HYUNDAI marka, 2010 model, …………. şasi numaralı, ………………. motor numaralı aracı Pamukova Noterliğinde yapmış olduğu ………….. tarih ………….. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile 37.500.000 TL bedelle satın almıştır. (ilgili noter satış sözleşmesi ekte sunulmuştur.)

2.) Müvekkilim aracı satın aldıktan sonra 06.03.2020 tarihinde “epttavm” sayfası üzerinden aracın km sorgulamasını yaptığında aracın 07.04.2017 tarihinde 192.274 km’de olmasına rağmen 20.05.2019 tarihinde ise 175.560 km olduğunu yani aracın kilometresinin aradaki 2 yılı aşkın sürede göz önüne alındığında büyük oranda düşürüldüğünü fark etmiştir. Sonuç olarak aracın kilometresi 16.714 + 2 yılda yapılan kilometre kadar düşürülmüştür.

3.) Araç en son km sorgusunun yapıldığı 07.04.2017 tarihli muayenesinden sonra 20.05.2019 tarihine kadar araç birden fazla el değiştirmiş olup aracın kimin mülkiyetinde olduğu esnada kilometresi ile oynandığı bilinmemektedir.

4.) Müvekkilim gizli ayıp niteliğindeki bu durumu öğrendiği 06.03.2020 tarihinden sonra ilk iş günü olan 09.03.2020 tarihinde davalıya durumu anlattığında davalı durumu araştıracağını daha önce aldığı şahısla görüşeceğini, eğer böyle bir durum varsa gerekeni yapacağını vs söyleyerek müvekkilimi 1 hafta gibi bir süre oyalamıştır. Bunun ardından müvekkil adına 20.03.2020 tarihinde karşı tarafın yanıltıcı beyanları nedeniyle tacir olduğu düşünülerek arabulucuya başvurulmuştur. TBK m.223 uyarınca ihbar niteliğindeki bu başvurumuzu dava ekinde sunmakla birlikte söz konusu başvurudan sonra davalının tacir olmadığı öğrenilmiş olup arabuluculuk dosyası kapsam dışı olmasından dolayı kapatılmış ve doğrudan TBK ayıptan sorumluluk hükümleri uyarınca görevli olan asliye hukukta dava açılmaktadır.

5.) Müvekkilim davalıya isterse aracı aynı fiyattan geri alabileceğini yani bedel iadesini yahut km düşümü nedeniyle aradaki değer farkını verebileceğini söylemesine rağmen davalı her ikisine de yanaşmamıştır.

6.) Türk Borçlar Kanunu’nun satıcının ayıptan sorumluluğunu düzenleyen 219.maddesine göre ” (1) Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. (2) Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.” Buna göre davalı bizzat kendisi aracın kilometresini düşürmemiş olsa da ayıptan sorumlu tutulacaktır. Davalı müvekkilime karşı sorumlu olup isterse önceki sorumlu satıcıya karşı rücu edebilecektir.

7.) Müvekkilim TBK m.228 uyarınca gözden geçirme ve ihbar yükümlülüğünü Covid-19 salgının başladığı dönemde (2020 mart ayında) olmasına rağmen makul sürede yerine getirmiştir.

8.) Müvekkilim aracı 19.03.2020 tarihinde aracı aldığı bedelin 5.000 TL altında yani 32.500 TL’ye ……………. satmıştır. Müvekkilim Ahmet Topçu’dan ilgili aracın kilometresinin geri çekildiğini bu nedenle aldığı fiyattan çok daha düşük fiyata sattığını bildirmiştir.  Müvekkil aracın kilometresinin geri çekilmiş olmasından dolayı aldığı fiyata dahi satamamış 5.000 TL altına satmıştır. (Pamukova noterliğince düzenlenen araç satış sözleşmesi ekte sunulmuştur)

9.) Tüm bu açıklamalar uyarınca TBK m.227 ‘ den doğan seçimlik haklarımızdan “satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme” hakkımızı kullanarak şimdilik 1.000 TL’nin işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, TMK, HMK, ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER:  pamukova noterliğinin düzenlediği ……… tarih ………… yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi, pamukova noterliğinin düzenlediği ……………… tarihli ……………..yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi, PTT km sorgulama sonuçları, tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca anlatılan nedenler karşısında; fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla TBK m.227’ den doğan seçimlik haklarımızdan “satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme” hakkımızı kullanarak şimdilik 1.000 TL’nin işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin karşı tarafa bırakılması vekil sıfatıyla saygı ile arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

E*** L*** Ş***

EK 1: Vekaletname

EK 2: Pamukova noterliğinin düzenlediği …….. tarih …………. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi

EK 3: Pamukova noterliğinin düzenlediği …………. tarihli …………… yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi

EK 4: PTT km sorgulama sonuçları

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > ayipli satilan arac icin ayiptan sorumluluk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir