Kategoriler
Azilname Örneği

Azilname Dilekçe Örneği (İcra Dairesine)

Azilname Dilekçe Örneği (İcra Dairesine)

BAKIRKÖY 6.İCRA DAİRESİ’NE

DOSYA NO : 2018/23413 Esas
DİLEKÇE KONUSU : AZİLNAME nedeniyle ödeme emri tebligatının İADESİ

Yukarıda numarası yazılı dosya kapsamında dairenizce 21.01.2020 Tarihli “Kapalı Tebligat” ile gönderilen e-tebligat “Ödeme Emri” tarafımıza ulaşmıştır ANCAK Borçlu U*** Ş*** VE E*** S*** ANONİM ŞİRKETİ tarafından (haksız olarak) AZLEDİLDİĞİMİZ gerekçesiyle borçlu asil ile aramızda süren bir vekalet ilişkisi bulunmamaktadır. İlgili azilname (Ek: Üsküdar 16. Noterliği’nin *** Yev nolu ve 12.12.2021 tarihli azilnamesi) ekte sunulmuştur.
Buna göre; tarafımıza gönderilen işbu ödeme emri tebligatını, taraflarla hiçbir vekalet ilişkimiz bulunmadığı gerekçesiyle iade eder, tebligatın yapılmamış sayılmasını, ilgili tebligatın ve ileride yapılacak olan tebligatların borçlu asile yahut var ise yetkili vekiline yapılmasını, gereğini dairenizden talep ederiz.

Saygılarımızla,

Av. A*** P*** S***

Ek : 1 – Üsküdar 16. Noterliği’nin *** Yev nolu ve 12.12.2021 tarihli AZİLNAME sureti,
2 – 21.05.2021 tarihli Tebligat Zarfı ve ekindeki Ödeme Emri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.