Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Bakaya Cezası İtiraz Dilekçesi

Bakaya Cezası İtiraz Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN: R*** Y*** ( T.C:***********)

TEBELLÜĞ TARİHİ: 03.04.2021

KONUbakaya itiraz dilekçesi: Çankırı Askerlik Şube Başkanlığı’nın 26.02.2021 tarih ve 2021/*** numaralı kararıyla bakaya idari para cezası tutanağına itirazım hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Ceza tesis edilen idare kurulu tutanağının aksine, sevke tabi olduğum celp döneminde mazeretim bulunduğu için sevk işlemi yaptıramadım ve mazeretime ilişkin belgeleri askerlik şubesine ibraz etmeme rağmen hakkımda böyle bir idari para cezasının kesilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Öbür taraftan İdari para cezasını kabul mahiyetine gelmemek kaydıyla söz konusu idari para cezasının her halükarda fahiş olduğunun kabulü gerekmektedir. İdare Kurulu Kararında söz konusu 7179 sayılı kanunun 24. Maddesi gereğince her gün için 5 liradan hesaplanarak cezalandırılması gerekirken buna riayet etmeyip ceza tayin etmesi hukuka açıkça aykırıdır. Buna rağmen kanuna aykırı olarak yeniden değerlendirme oranına göre artırım yapılarak idari para cezası 5,887-TL olarak tesis edilmiştir. Karar bu yönüyle de usul ve esasa açıkça aykırıdır.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenlerle itirazlarımızın kabulü ve mahkemenizce yapılacak araştırmalar sonucu söz konusu bakaya cezasına dayanak teşkil eden konuların gerçeği yansıtmadığının tespiti ile Çankırı askerlik şube başkanlığının hakkımda haksız olarak tesis edilen idari para cezasının iptaline, karar verilmesini arz ve talep ederim.07.04.2021

İtiraz Eden

R*** Y***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.