Kategoriler
Cevap Dilekçesi

Birden Fazla Maaş Haczi Cevap Dilekçesi

Birden Fazla Maaş Haczi Cevap Dilekçesi

*** İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : *** Esas

BEYANDA BULUNAN :

VEKİLİ / İŞ VERENİ :

ALACAKLI :

BORÇLU : (TC Kimlik No: )

KONU : ***2021 tarihinde tebliğ alınan *** Esas numaralı maaş haciz müzekkeresine beyanımızdır.

BEYANLARIMIZ :

İcra dosyanız borçlusu ** müvekkil Şirket çalışanıdır.

Müvekkil Şirket çalışanı olan **, sadece çalışması karşılığı hak kazanması halinde net ** TL + AGİ ücret almaktadır. Müvekkil Şirket çalışanı **’ın yakacak yardımı, sosyal yardım, ikramiye gibi başkaca herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

**’nin ücretinde;

1. Sırada ** * İcra Müdürlüğü’nün ** E. Sayılı dosyasının ** TL tutarında (kesintisi devam eden)

2. Sırada ** * İcra Müdürlüğü’nün ** E. Sayılı dosyasının ** TL tutarında

haczi bulunmaktadır.

Bu dosyalara yapılan ödemenin tamamlanmasına müteakip, müvekkil şirket personelinin ücrete hak kazanması halinde personele ödenecek ücretin 1/4’ü olan ** TL, ** *. İcra Müdürlüğü ** E. sayılı icra dosyası açıklaması ile müdürlüğünüz hesabına gönderilecektir.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, ödemelerin kontrolünü sağlamak adına ** Barosu ** Sicil numarası ile icra dosyasına kaydımın yapılmasını ve müzekkereye ilişkin beyanlarımız ile ilgili gereğini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

***

Vekili / İş vereni

Av. ***

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.