Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dava Dilekçesi

Borca İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

ANKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek üzere

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSKENDERUN

DOSYA NO: 2020/…. E.

 

BORCA, TAKİBE, YETKİYE, İŞLEMİŞ FAİZE İTİRAZ EDEN : ….

(T.C. Kimlik No:…)

ADRES: … / HATAY

İTİRAZ OLUNAN (ALACAKLI ): … TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi No: …)

ADRES:

VEKİLİ: Av. …

ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİ:12.10.2020

D. KONUSU: Ankara İcra Müdürlüğü’nün 2020 / … E. sayılı takip dosyasında borcun tümüne itirazlarımızdan ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ: Ankara İcra Müdürlüğü’nün 2020 / … E. sayılı dosyasındaki örnek No:7 ödeme emrinde belirtilen borca itiraz ediyoruz. Müvekkilimin alacaklı olduğu iddia olunan … Limited Şirketi’ne hiçbir borcu bulunmamaktadır. İş bu nedenlerle borcun tümüne, işlemiş faize ve takibe itiraz ediyoruz. Takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ışığında müvekkilim aleyhinde yapılan icra takibinde icra takibine itiraz ediyoruz, takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla bi’vekale arz ve talep ederim. 13.01.2021

İtiraz eden: …

Vekili: Av. …

Eki: Vekaletname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.