Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Word

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Word

VAN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Adli Yardım Taleplidir

DAVACI :………………

Adres:

VEKİLİ : Av.

DAVALI :…..

KONU : PEK KÖTÜ MUAMELE , ONUR KIRICI DAVRANIŞ ve EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA; adli yardım talepli olarak karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Adli yardım talebimize ilişkin açıklamalarımız;

Müvekkil herhangi geçimini evlere temizliğe giderek sağlamakta olup, adına herhangi bir gayrimenkul de bulunmamaktadır. Dava masrafları ve vekalet ücretlerini karşılayamayacağı için Van Barosu Adli Yardım Kuruluna başvurarak avukat talebinde bulunmuş ve fakirlik durumunu belgelediği için Baro tarafından avukat olarak benim görevlendirilmeme karar verilmiştir. Fakirlik belgesi Ek 2’ de mevcuttur.

Esasa ilişkin açıklamalarımız;

  1. Müvekkil ile davalı 03.12.2018 yılında evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Nüfus kayıt örneği Ek’ 3 te mevcuttur.
  2. Taraflar evliliklerinin henüz başlarında anlaşmazlık yaşamış, müvekkilim evliliğinin başlamasından sonra şiddet görmüş, hakaretlere maruz kalmıştır.
  3. Müvekkil bu muameleye rağmen ailesinin doğuda yaşaması sebebiyle boşanması halinde çevresi ve akrabaları tarafından kendine hoş gözle bakılamayacağı endişesiyle evliliğini sürdürmeye çalışmış ancak davalı eş müvekkile şiddet uygulamaya ve hakaretlerde bulunmaya devam etmiştir.
  4. Ayrıca müvekkil uzun bir süreden beri kocasıyla görüşmemiştir.Davalı eş en son aylar önce arayıp size bakamıyorum, artık sizi istemiyorum, başınızın çaresine bakın demiştir.Davalı eşe ilgi göstermemekle beraber uzun bir süreden beridir arayıp sormamaktadır.Bu hususta müvekkilimin ailesi ve komşuları da tanıklıkta bulunabilirler.
  5. Anlattığımız nedenlerle taraflar arasındaki geçimsizlik ve anlaşmazlık, evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ciddi ve şiddetlidir. Böyle bir evliliği sürdürmek müvekkil açısından imkânsız olduğu için işbu davayı açma zarureti doğmuştur.

TALEPLERİMİZ;

Yukarıda arz edilen nedenler ve yaşanan olaylar karşısında artık müvekkil açısından ortak hayatın çekilmez hale geldiği ve evlilik birliğini idame ettirmesinin imkânsız olduğu açık olduğundan TARAFLARIN BOŞANMALARINA karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HUMK ve sair hukuki mevzuat.

DELİLLER : Tanıklar, Nüfus Kayıtları, Fakirlik Belgesi, Yerleşim Yeri Belgesi ve Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü;

  1. 1. Davamızın kabulü ile tarafların evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tarafların BOŞANMALARINA,
  2. 2. Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin ağır kusurlu olan davalıya yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

02.04.2021

Davacı Vekili

Av. …..

EK:

1. Onanmış Vekaletname Sureti

2. Fakirlik Belgesi

3. Nüfus Kayıt Örneği-

4. Yerleşim Yeri Belgesi

5. Adli yardım başvuru formu ve görevlendirme yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.