Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI             

VEKİLİ          

DAVALI             

KONU: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ve ziynet  alacağı davasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkillim …..ile davalı eş 03.03.2017 yılında evlenmişlerdir. Ekte sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere bu evliliklerinden 20.06.2019 doğum tarihli müşterek çocuk …….dünyaya gelmiştir.

2) Davalı eş evliliğin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek evlilik birliğini temelinden sarsmış , fiilen mevcut olmayan bu hukuki bağ müvekkilim açısından çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği kurulduğu andan itibaren, müvekkilime karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan, üzerine düşen ailevi yükümlülüklerini yerine getirmek bir yana eline geçirdiği her fırsatı koz olarak kullanıp müvekkile iftira atarak zulüm etmeye çalışan davalı eşte, gösterilen sabır ve fedakarlığa rağmen olumlu herhangi bir değişiklik olmamıştır.

3) Müvekkilim ile davalı eşi arasında evlendikleri günden itibaren çeşitli nedenlerle geçimsizlik mevcuttur. Müvekkilim ile davalı eş arasındaki anlaşmazlık düğün günü başlamış olup aralarında çıkan bir tartışma sonucu kendisi müvekkilime ağır hakaretler edip darp etmiştir. Her insan için önemli sayılan düğün gününde böyle bir muameleye maruz kalması müvekkilimi derinden etkilemiş, bu muamele evlilik süresince de devam etmiştir. Bu husus , mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz  ekinde sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleriyle açıklığa kavuşacaktır.

4) Davalı eş evlendikten sonra işi bırakmış ve uzun süre çalışmamıştır. İhtiyaçları karşılayacak maddi bir gelirin olmamasından dolayı müvekkilim evlendikten iki hafta sonra işe girmiş ve evin geçimini sağlamaya çalışmıştır. Boşanmaya neden olan olaylarda çalışmayan koca tam kusurludur. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2003/4364 E ve 2003/5347K 14.04.2003 Karar tarihli kararı)

5) Evliliğin başından itibaren davalı eşin aşırı kıskanç oluşu müvekkilimin hayatını zorlaştırmıştır. Müvekkilimin iş hayatı ve iş dışındaki sosyal hayatında  arkadaşlarıyla selamlaşması dahi sorun olmuş, çoğu zaman bu kıskançlığını müvekkilime gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet şeklinde yansıtmıştır. Müvekkilime karşı sürekli ”DIŞARDA BAŞKA BİR ERKEK ARKADAŞIN  BİR DOSTUN VAR ” şeklinde ithamlarda ve iftiralarda bulunmuş ve davalı eşin abisi dahi bu sebeple davalı eşe tepki göstermiştir. Tüm sabır ve çabaya rağmen bu durum düzelmemiş, aksine katlanılmaz bir hal almıştır.

6) Müvekkilim, ortak çocuk ……..doğumuna bir ay kala davalı eş  ”BABANIN EVİNDE KAL ÇOCUĞU DOĞUR BEN GELİR ALIRIM ANNEM BAKAR YENGEM EMZİRİR SENİ DE TANIMAZ, O ÇOCUĞU SENDEN ALACAĞIM” şeklindeki sözlerle tehdit etmiş ve müvekkilimin babasına ” AL KIZINI GÖTÜR İSTEMİYORUM BANA UYGUN KADIN DEĞİL” şeklinde evlilik birliğini sürdürmek istemediğine dair beyanlarda bulunmuş ve müvekkilim bu baskıya rağmen evliliğini sürdürmek adına çabalamıştır. İlerleyen zamanlarda davalı eş ortada hiçbir sebep yokken tartışma çıkarmış, müvekkilimi darp edip kafasını duvara vurmuştur. Olay üzerine gelen müvekkilimin ailesi de davalı eş tarafından tehditlere maruz kalmıştır.Bu olaylar sonucunda müvekkilim polisi aramış ve davalı eşten şikayetçi olmuştur.

7) Evlilik süresince tüm bu yaşananlar evlilik birliğini temelinden sarsmış ve bu durum fiili ayrılığa sebebiyet vermiştir. Öyle ki davalı eş….. Aile Mahkemesinin …………Esas sayılı dosyası (Ekte) ile müvekkilim aleyhine boşanma davası açmış ve daha sonra davasından feragat etmiştir.

8) TMK174/1 uyarınca mevcut veya beklenen menfaati zedelenen müvekkilimin bu yıpratıcı birliktelikten sonra hayata ve insanlara inancı ve güveni kalmamıştır. İşbu sebeple müvekkilime atfedilecek hiçbir kusur olmaması da dikkate alınarak davalıdan 25.000.00 TL maddi tazminat,

9) TMK174/2 uyarınca,” Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” denmek suretiyle ve yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle müvekkilimin uğradığı zararın karşılanması amacıyla 25.000.00 TL manevi tazminat  talep ederiz

10) Müşterek çocuk ……… 18 aylık olması sebebiyle …….. bakımına muhtaç olduğu aşikardır. Bu sebeple ………..velayetini talep ederiz.

11) Müşterek çocuğun bakım ve sağlık giderleri için davalı eşin de katkı sunması gerektiği yasada açıkca belirtilmiştir. Dolayısıyla ………ve bununla birlikte müvekkilimin daimi işinin olmaması ve baba evinde yaşıyor olması sebebiyle müvekkilime toplamda 500.00 TL tedbir nafakası bağlanmasını ve bu nafakaların boşanmadan sonra da iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamlarına karar verilerek her yıl düzenli olarak arttırılmalarını talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER  : Nüfus kayıtları, darp raporu, tanık ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK174, TMK 166, TMK175 ve yasal mevzuat

TALEP SONUCU      : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen;

1) Davamızın kabulü ile, müvekkilim ve davalının evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarını,

2) Müşterek çocuk …….velayetinin müvekkil anne ……..verilmesini,

3) Müşterek çocuk ve müvekkil için toplamda aylık 500.00 TL tedbir nafakası bağlanmasını, bu nafakaların boşanmadan sonra da iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamlarına karar verilmesini ve her yıl düzenli olarak arttırılmalarını,

4) Müvekkilime ait ziynet eşyası (düğün takıları) olan;

  • tanesi 15(on beş)gram olan 4(dört) adet bilezik(toplamda 60 gram) 24.798,93 TL
  • 18(on sekiz) gramlık 1(bir) adet bilezik 7.508,82 TL

altının davalıdan alınarak müvekkilime aynen iadesini veya bedelinin faizi ile tarafımıza ödenmesini,

5) 25.000.00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini,

6) 25.000.00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini

vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Ekler:

Vekaletname

Nüfus kayıt örneği

Darp raporu

…..Aile Mahkemesinin …..Esas sayılı kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2003/4364 E ve 2003/5347K 14.04.2003 Karar tarihli kararı

Bu dilekçeyi word formatında indirebilirsiniz;

İndir > bosanma davasi dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.