Kategoriler
Çalışma İzni Dilekçesi

Çalışma İzni İptalinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Çalışma İzni İptalinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

ANKARA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

17/08/2021

DİLEKÇE KONUSU: ………… belge numaralı süreli çalışma izninin iptal edilmesi işleminin kaldırılmasına, iptaline ilişkin dilekçemizdir.

İlgili Şirket bünyesinde çalışmak için tarafıma, çalışma amacıyla “Süreli Çalışma İzin Başvurusu” yapılan ……… ile ilgili olarak ……….. – …………… tarihleri arasında geçerli olmak üzere çalışma izni verilmiştir. Ancak tarafıma verilen çalışma izni haksız ve hukuka aykırı olarak tarafımın bilgisi olmadan iptal edilmiş ve tarafım mağdur olmuş bulunmaktadır. Tarafım hala çalışmakta iken şahsımın çalışma izninin iptal edilmesine dair işlemin iptal edilmesine ve bununla ilgili daha önceden verilmiş olumsuz ve red kararlarının iptal edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 17.08.2021

ad soyad imza,adres

EK: …………. için verilmiş olan Süreli Çalışma İzin Belgesi ,kimlik belgesi fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.