Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Dava Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Dava Dilekçesi ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : … … Çankaya/ANKARA VEKİLİ :Av. … …Çankaya/ANKARA DAVALI : … … Çankaya/ANKARA DAVA  KONUSU : TMK 166/1 uyarınca boşanma talep ve davasından        ibarettir. DAVA TARİHİ:…10.2021 AÇIKLAMALAR  : Müvekkil … ile Davalı …  ../../…. tarihinde evlenmiş olup; tarafların […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği        ŞİŞLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO :2004-442 ESAS BOŞANMA SÖZLEŞMESİ Bizler davalı ve davacı taraf olarak 02.02.2003 tarihinde başlayan evliliğimizi, tarafların psikolojik ve sosyal açıdan uyumsuzlukları nedeniyle ortaya çıkan şiddetli geçimsizlikten dolayı, evlilik birliği çekilmez hale geldiğinden, işbu evliliği  boşanmak suretiyle  sona erdirmek konusunda anlaştık.  Taraflar olarak yaklaşık iki aydır […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Çekişmeli Boşanma Davasını Anlaşmalı Boşanmaya Dönüşmesi Dilekçesi

Çekişmeli Boşanma Davasını Anlaşmalı Boşanmaya Dönüşmesi Dilekçesi İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …/… Esas DAVACI : Ad Soyad VEKİLİ : Av. KONU : Anlaşmalı boşanma protokolü sunularak anlaşmalı boşanma davası yoluyla boşanma talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinden açılan çekişmeli boşanma davasında taraflar anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma kararı […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Word

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Word VAN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE Adli Yardım Taleplidir DAVACI :……………… Adres: VEKİLİ : Av. DAVALI :….. KONU : PEK KÖTÜ MUAMELE , ONUR KIRICI DAVRANIŞ ve EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA; adli yardım talepli olarak karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Adli yardım talebimize ilişkin açıklamalarımız; Müvekkil herhangi geçimini evlere temizliğe […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Koruma Tedbiri Talep Dilekçesi

Koruma Tedbiri Talep Dilekçesi BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA İSTEMDE BULUNAN : X…….X…… (T.C. No:………………) Adres: VEKİLİ : Av. M……….B……. Adres: KORUMA İSTENİLEN : Y……… Y……… …………….. Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru KONU : Koruma tedbiri alınması hak. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkil X…….X…… sakini olduğu apartmanda yönetici olan Q…… isimli( açık adres ve kimlik bilgileri belli olmayan) […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi ADLİ MÜZAHERET VE TEDBİR TALEPLİDİR. ……… ( ) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI : İSİM SOYİSİM TC ADRES VEKİLİ : İSİM SOYİSİM TC ADRES DAVALI : İSİM SOYİSİM TC ADRES KONU : DAVAMIZIN KABULÜ İLE; -Şiddetli geçimsizliğe bağlı olarak evlilik birliktelikleri temelinden sarsılan tarafların 166.maddeleri gereğince BOŞANMALARINA , -İş bu davanın devamı süresince müvekkil […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVALI : KONU :Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle(TMK 166/1-2) Boşanma, 15.000,00 TL maddi 15.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 30.000,00 TL tazminat; tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası ile müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR :Müvekkil …. ile davalı T.. 19.11.2005 […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği

Avukatsız Boşanma Dilekçesi Örneği BURSA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE Adli YardımTaleplidir DAVACI                               : DAVALI                               : KONU                                 :EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI VE PEK KÖTÜ ve ONUR KIRICI DAVRANIŞ […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Davacı ……………… ile Davalı ………………… arasında TMK 166/3 maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanma konusunda iş bu protokol hazırlanmıştır. Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda uzlaşmışlardır. ………….. doğumlu müşterek çocuk ……………… ve ………. doğumlu müşterek çocuk ……………….. velayetleri davalı anneye verilecektir. Müşterek çocuklar ile baba arasında ; Her ayın 1 […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi Örneği NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE ADIYAMAN ADLİ YARDIM TALEPLİDİR DAVACI : B*** A*** T. C: **** VEKİLİ : Av. Y*** U*** T. C: **** *** sk. No:1 Daire:3 DAVALI : İ*** A*** T. C: *** Cumhuriyet mahallesi *** KONUSU :Davalının kusurlu davranışları ile müşterek hayatın temelinden sarsılması sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle […]