Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi ….( ) ASLİYE HUKUK MAHKMESİ’NE İhtiyati Haciz Taleplidir. DAVACI : **** VEKİLİ : ***** DAVALI : ***** KONU : Davalı yanın **** .İcra Müdürlüğü 2021/ ***E sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline karar verilmesi istemi hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1) Davacı ile davalı arasında imzalanan, 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ile […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ aracılığıyla BAKIRKÖY ( )  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                                   : ………………….. (T.C Kimlik No:…………………..) Bakırköy İstanbul   VEKİLİ                                        :Av. ……………. DAVALI                                     : ………………………………..Sanayi ve Ticaret                                                Anonim Şirketi Bakırköy İstanbul KONU                                        :İşe iade talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR                       : Müvekkilim, davalı ……………….Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI (ALACAKLI) : DAVACI VEKİLİ          : Av. XXXXXXXXX DAVALI (BORÇLU)     :  XXXXXXXXXXX DAVA KONUSU           :  XXX TT. icra Müdürlüğü’nün 2025/HJHL sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin devamına ,itiraz edilen alacak üzerinden %20 icra-inkar tazminatının  davalıdan tahsiline, karar verilmesi taleplidir.(HKK Asıl alacak :2.500,00 -TL) (Fazlaya ilişkin […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR DAVACI : VEKİLİ : Av DAVALILAR : HARCA ESAS DEĞER : 5.000,00 TL (HMK 107 gereğince haklarımız saklı kalmak kaydıyla) DAVANIN KONUSU : İİK. md. 277 vd. gereğince davalılar arasındaki muvazaalı icra takibinin müvekkilimize cebri icra yolu ile tahsiline yetki vermek üzere iptaline […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Malpraktis Dava Dilekçesi

Malpraktis Dava Dilekçesi VAN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA -ADLİ YARDIM TALEPLİDİR- DAVACI : ……… VEKİLİ : ……… DAVALI : SAĞLIK BAKANLIĞI-ANKARA DAVA : TAM YARGI DAVASI KONU : Müvekkil …….. tedavi amaçlı gittiği hastanede yanlış tedavi ile sol ayağını kullanamaması neticesinde iş gücü kaybına uğraması nedeniyle 1.000-TL maddi (fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi

Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi Örneği KÜÇÜKÇEKMECE .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : …/….. DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Davaya cevaplarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Usule İlişkin Cevaplarım; Dava görevli mahkemede açılmamıştır. Zira davacı taraf ticari zararlarını talep etmekte olup ticari iş yaptığı varsayıldığında benim aracımın da niteliği aynı olduğundan […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Tahliye davası hangi mahkemede açılır? Tahliye davası İcra Hukuk Mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemesidir. Tahliye Davası Dilekçe Örneği NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : VEKİLLERİ : DAVALI : KONU : İCRA DOSYASI : AÇIKLAMALAR : Davalı, vekil edenlerin maliki bulunduğu ………. adresindeki kaim taşınmazda 15/06/2019 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile kiracı […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Kazanç Kaybı Dava Dilekçesi

Kazanç Kaybı Nedir? Kazanç kaybı kişinin süregelen yaşamında kazandığı geliri elde edememesi durumudur. Ör; kişinin darp edilmesi sonucu 1 ay hastanede kalması 1 aylık gelir kaybı demektir. Kazanç kaybı durumu kişilerin işini yapmasına engel bir durum oluşması ile ortaya çıkar. Ör; ticari araç sahibi birinin kaza sebebiyle iş yapamaması sonucu kazanç kaybı oluşur. Aşağıda bu […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Kilometresi Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi

Kilometresi Düşürülmüş Araç Davası Ne Kadar Sürer? Davaların net bir süresi yoktur, bu tür davalar için 1 yıl kadar sürebileceğini beklemek gerekir. Dava boyunca zararınıza faiz işleyecektir. Kilometresi Düşürülmüş Araç Dava Dilekçesi Örneği NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Araç Satış Sözleşmesinden Kaynaklı, Türk Borçlar Kanunu’nun 219-231 Maddelerinde Düzenlenen, […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İcra Davalarının Birleştirilmesi Talebi

Davaların Birleştirilmesi Talebi İSTANBUL **. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : 2021/*** E. KONU : Davaların birleştirilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR Yukarıda bilgileri yazılı dosyanız ile yine mahkemeniz nezdinde derdest bulunan 2021/*** Esas sayılı dosyalar arasında bağlantı bulunmaktadır. Her iki dava da aynı alacaktan ve aynı icra takibinden kaynaklanmaktadır. TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek […]