Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Dask Dava Dilekçesi Örneği

Dask Dava Dilekçesi Örneği NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ADLİ YARDIM TALEPLİDİR DAVACI   : VEKİLİ      : DAVALILAR  :                                                                           […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği … SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : ……. DAVALI : DAVA KONUSU : Velayetin değiştirilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil davalı ile evliyken, … Mahkemesi’nin … tarih ve … sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu boşanma sırasında küçük çocukları … ‘in velayeti de davalı anneye verilmişti. Buna dair ilam ektedir. […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği

Gaiplik Dava Dilekçesi Örneği …… SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI :……….. , VEKİLİ : Av. ………. DAVALI : Hasımsız D. KONUSU : ………Hakkında Gaiplik Kararı Verilmesi Talebi AÇIKLAMALAR: Müvekkilimin abisi……. Temmuz… tarihinde dayısı ….. ile birlikte ……… Köyüne tarım işçisi olarak çalışmaya gitmiştir. … olay tarihinde 16-17 yaşlarındaydı. Ancak o günden sonra …… haber alınamamıştır. […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi   …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)   DAVACI :   VEKİLİ :   DAVALI :   KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak HMK-107 Gereğince Belirsiz Dava (Haksız fiilden kaynaklanan araç değer kaybı için şimdilik 50,00-TL ile oluşan kaza sonucunda değişimi yapılan orijinal parça farkı için şimdilik 50,00-TL […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Haksız İşgal Dava Dilekçesi

Haksız İşgal Dava Dilekçesi İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞAVCILIĞI’NA ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : Av. ŞÜPHELİ : İsmini Tespit Edemediğimiz işgalci. SUÇ TARİHİ : ŞİKAYET KONUSU: Müvekkile ait olan taşınmazın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından haksız işgali hk. AÇIKLAMALAR : İSTANBUL adresinde kaim olan taşınmaz müvekkil tarafından 08.12.2017 tarihinde satın […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 14.07.2021 DAVACI………………….:  VEKiLi……………………:  DAVALILAR.…………….:                                                -MERNİS ADRESİ- DAVA…………….……….:Tapu iptali ve Tescil (5.000 T.L) AÇIKLAMALAR…………:  Dava konusu taşınmaz kaydı, ……… İlçesi, …..Mahallesi, Borazancı Mevkii’nde kain; Ada 149  Parsel No 1 sayılı müvekkil davacıya ait taşınmaza ilişkin olup, iş bu taşınmaz kaydının beyanlar hanesinde davalılar murisi Kemal […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi ….( ) ASLİYE HUKUK MAHKMESİ’NE İhtiyati Haciz Taleplidir. DAVACI : **** VEKİLİ : ***** DAVALI : ***** KONU : Davalı yanın **** .İcra Müdürlüğü 2021/ ***E sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline karar verilmesi istemi hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1) Davacı ile davalı arasında imzalanan, 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ile […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ aracılığıyla BAKIRKÖY ( )  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI                                   : ………………….. (T.C Kimlik No:…………………..) Bakırköy İstanbul   VEKİLİ                                        :Av. ……………. DAVALI                                     : ………………………………..Sanayi ve Ticaret                                                Anonim Şirketi Bakırköy İstanbul KONU                                        :İşe iade talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR                       : Müvekkilim, davalı ……………….Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI (ALACAKLI) : DAVACI VEKİLİ          : Av. XXXXXXXXX DAVALI (BORÇLU)     :  XXXXXXXXXXX DAVA KONUSU           :  XXX TT. icra Müdürlüğü’nün 2025/HJHL sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin devamına ,itiraz edilen alacak üzerinden %20 icra-inkar tazminatının  davalıdan tahsiline, karar verilmesi taleplidir.(HKK Asıl alacak :2.500,00 -TL) (Fazlaya ilişkin […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi KONYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR DAVACI : VEKİLİ : Av DAVALILAR : HARCA ESAS DEĞER : 5.000,00 TL (HMK 107 gereğince haklarımız saklı kalmak kaydıyla) DAVANIN KONUSU : İİK. md. 277 vd. gereğince davalılar arasındaki muvazaalı icra takibinin müvekkilimize cebri icra yolu ile tahsiline yetki vermek üzere iptaline […]