Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Duruşmanın Öne Alınması Talebi

Duruşmanın Erkene Alınması Talebi İSTANBUL **. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : 2020/*** Esas DAVACI : A*** Ü*** VEKİLİ : Av. M*** L*** KONU : Duruşma gününün yakın bir tarihe verilmesi talebidir. Mahkemenizin yukarıda bilgileri yazılı dosyası için duruşma günü 12.01.2022’dir. Dosya kapsamında tüm eksiklikler giderilmiş olup karar aşamasına gelinmiştir. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Veraset İlamı Dilekçesi

Veraset İlamı Dilekçesi …….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE TALEPTE BULUNAN DAVACI : VEKİLİ : DAVALI :Hasımsız DAVA KONUSU :Veraset belgesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Çine Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi Sıfatıyla) tarafından ekte sunulan yetki belgesi ile, …/… Esas sayılı dosyasına sunulmak üzere vefat eden davalı ‘e ( TC:…..) ait veraset ilamının çıkarılması yönünde […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Küçüğe Kayyım Atanması Dilekçe Örneği

Küçüğe Kayyım Atanması Dilekçe Örneği T.C. ANTALYA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : DAVACI : DAVALI : Hasımsız KAYYUM TAYİNİ İSTENİLEN : DAVA : Kayyımlık (Kayyım atanması) Eşim ………’ın vefatından dolayı Kepez Ünsal Mahallesi 25167…… parseldeki oğlum …….’ın (T.C: …..) hissesindeki payı kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayabilmesi ve menfaatlerinin korunması için mahkemenizden oğluma kayyum […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Dilekçesi

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Dilekçesi … ŞİRKETİ … MÜDÜRLÜĞÜ’NE …./…./….. İşyerinizde …………… bölümünde …/…/…. tarihinden bu yana çalışmaktayım. Daha evvel hamileliğim ve doğum konusunda işverenliğinizi bilgilendirmiştim. Doğum …/…/…. tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili belgeyi dilekçem ekinde sunmaktayım. …./…/…… tarihinden itibaren 8 haftalık/ doktorumun tavsiyesi sebebiyle ile …. haftalık doğum sonrası iznine ayrılmam konusunda doktorumdan aldığım belge […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

CMK Red Puanı Sildirme

CMK Red Puanı Sildirme Dilekçesi … BAROSU BAŞKANLIĞI CMK KURULUNA Baronuzun … sicil numarasına kayıtlı avukatıyım. CMK görevlendirmesi kapsamında … günü saat 11:51’de … numaralı telefondan şahsıma ait …. numaralı telefon aranılmış olup … sebebiyle gelen çağrı cevaplanamamıştır. Akabinde, saat 11:52 ve 11:53’te olmak üzere iki kez daha aranılmış fakat aynı sebeple çağrıya cevap verilememiştir. […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Göç İdaresi Dilekçe Örneği

Göç İdaresi Dilekçe Örneği KIRIKKALE GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Müvekkil AFGANİSTAN uyruklu olup ……………… numaralı uluslar arası koruma kimlik kartı sahibidir. ………………. tarihinde müvekkilin başvurusu üzerine müdürlüğünüzden Uluslararası Koruma altına alınarak ekte sunulan kimlik verilmiştir. Bu verilmiş olan koruma kararı ile ………………………. adresinde ikamet etmektedir. müvekkilin kızı …………… ……………. tarihinde erken doğum yapmak üzere mecburi olarak […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA İSTEMDE BULUNAN : KONU : Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi TALEP : …. Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … K. Sayılı kararı ile hakkımda verilen cezanın Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Ekte (EK1) sunduğum Adli Sicil Arşiv […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi ……. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE KARAR NO: …… ESAS NO: ……… KAYIT TALEBİNDE BULUNAN/ALACAKLI :………. VEKİLİ : ………… KARŞI TARAF :…………. KONU : Alacak kaydı talebimizdir. Açıklamalar : İflasına karar verilen borçlu, cari hesaba ve faturalara dayanan alacaklar ile müvekkilime borçludur. Alacak kalemine ilişkin cari hesap ekstresi ve faturalar dilekçemiz ekinde sunulmuştur. […]

Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Ağır Ceza Süre Tutum Dilekçesi

Ağır Ceza Süre Tutum Dilekçesi Örneği BURSA …… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : 2019/…… E. SANIK :……. VEKİLİ :Av……………… KONU :Süre tutum dilekçesidir. AÇIKLAMALAR :Sanık S…….N G……… müdafii olarak bulunduğumuz dosyadan, sanık aleyhine hapis kararı verilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra kararı istinaf etme hakkımızın saklı kalması için süre tutum talep ederim. Mahkemenizin gerekçeli […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu Örneği ……………… (ilgili kurum adı) BAŞVURAN : ……………….. T.C. KİMLİK NUMARASI : ……………….. ADRES : ……………….. KONU : İnternet Sitesine Abonelik Vasıtasıyla İle İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi AÇIKLAMALAR : Şirketinizin ……………………………….. isimli internet sitesine kripto para işlemleri gerçekleştirmek amacıyla 07/01/2021 tarihinde abone oldum. Ancak internet siteniz aracılığı ile […]