Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN : ………….(TCKN: ADRES : ……………. KARŞI TARAF : …………….. ADRES : …………… KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır. AÇIKLAMALAR : Halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz “…………………… ” adresinde, tapuda “ Kayseri İli Melik Gazi İlçesi …….. Mahallesi …. ada, 1…… parsel, …….. Pafta numaralı […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Müdürlükten İstifa İhtarnamesi

Müdürlükten İstifa İhtarnamesi İHTARNAME VE BİLDİRİM İHTAR EDEN :X (Bildirimde bulunan) İHTAR OLUNAN :Y Konu : Şirket Müdürlüğünden istifamın bildirilmesidir. AÇIKLAMALAR: ……. tarihinde şirketinize müdür olarak atandım. Bu husus Türkiye Ticaret Gazetesinde usulüne uygun ilan olundu. Ancak müdür olmamdan itibaren tarafıma hiç bir ücretim ve alacağım ödenmemiştir. Bu sebeple istifa ettim. ….. tarihinden istifamı sözlü […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi   İHTARNAMEDİR …… NOTERLİĞİNE, KEŞİDECİ : ADRES : MUHATAP : ADRES : KONU : Kiraya verenin isteği ve kiracının da rızası tarihinde kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR: Sayın Muhatap, Maliki bulunduğunuz Kartal/İSTANBUL adresindeki dükkanınızda 01.01.2013 tarihinden beri kiracı sıfatı ile bulunmaktayım. İşbu kira akdinin yenilenip yenilenmeyeceği hususundan ziyade […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

10 Yıllık Kiracı Çıkartma İhtarnamesi

10 Yıllık Kiracı Çıkartma İhtarnamesi FETHİYE 6.NOTERLİĞİNE   İHTAR EDEN                  : Adı ve Soyadı MUHATAP                        : Açık Adres İHTARIN KONUSU        : Taşınmazın tahliyesi hakkındadır. TAŞINMAZIN ADRESİ  : Tam Açık Adress İ H T […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN            : ……………. (TC ………………..) ………………………… İHTAR EDİLENLER: 1- ……………………….               ……………………….               2- …………………                                         …………………………. KONU                          : Şufa […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarname Örneği İ H T A R N A M E ……. İHBAR EDEN :……. VEKİLİ :……. KARŞI TARAF :……. KONU : Hasar bildirimidir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ……. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ye ait .. .. …. plaka sayılı araç , şirketinizce düzenlenen ……. nolu trafik sigorta poliçesi ve ………. […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği İ H T A R N A M E İHTAR EDEN :XXX VEKİLİ : MUHATAP İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği ANTALYA .. NOTERLİĞİNE İHTARNAME İHAT EDEN :…. Kepez/ANTALYA VEKİLİ :Av. … MUHATAP :.. Kepez/ANTALYA KONU :01.07.2020 – 01.07.2021 tarihli kira sözleşmesinin konut ihtiyacından dolayı yenilenmeyeceği ve 01.07.2021 tarihinde kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Sayın muhatap, 01.07.2020 başlangıç tarihli 1 Yıl için düzenlenen kira sözleşmesi uyarınca .. Yılmaz Konutları … […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İşten Çıkarılma Noter İhtar Örneği (Avukatsız)

İşten Çıkarılma Noter İhtar Örneği GERZE NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : M M*** Mah. M*** Sk. A*** Apt. SİNOP MUHATAP : MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Tahirağa Çeşme Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi No:1 Kat:5-6 Maslak / İSTANBUL KONU : Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai ücreti, Yıllık ücretli izin alacağı, Resmi […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği İHTARNAMEDİR KEŞİDECİ : …. …… (TCKN: ) VEKİLİ : Av. MUHATAP : KONU : Eksik ödenen kira aylıkları, ödenmeyen yönetim giderleri, ödenmeyen kira ayı, mal sahibinin izni alınmaksızın kiralananın bölünmesi ve tadilat yapılması, kiralananın boşaltılması için süresinde bildirimde bulunulmaması ve anahtarın kiraya verene teslim edilmemesi Sayın Muhatap, Keşideci mal sahibi […]