Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN            : ……………. (TC ………………..) ………………………… İHTAR EDİLENLER: 1- ……………………….               ……………………….               2- …………………                                         …………………………. KONU                          : Şufa […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarname Örneği İ H T A R N A M E ……. İHBAR EDEN :……. VEKİLİ :……. KARŞI TARAF :……. KONU : Hasar bildirimidir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ……. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ye ait .. .. …. plaka sayılı araç , şirketinizce düzenlenen ……. nolu trafik sigorta poliçesi ve ………. […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği İ H T A R N A M E İHTAR EDEN :XXX VEKİLİ : MUHATAP İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği ANTALYA .. NOTERLİĞİNE İHTARNAME İHAT EDEN :…. Kepez/ANTALYA VEKİLİ :Av. … MUHATAP :.. Kepez/ANTALYA KONU :01.07.2020 – 01.07.2021 tarihli kira sözleşmesinin konut ihtiyacından dolayı yenilenmeyeceği ve 01.07.2021 tarihinde kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Sayın muhatap, 01.07.2020 başlangıç tarihli 1 Yıl için düzenlenen kira sözleşmesi uyarınca .. Yılmaz Konutları … […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İşten Çıkarılma Noter İhtar Örneği (Avukatsız)

İşten Çıkarılma Noter İhtar Örneği GERZE NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : M M*** Mah. M*** Sk. A*** Apt. SİNOP MUHATAP : MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Tahirağa Çeşme Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi No:1 Kat:5-6 Maslak / İSTANBUL KONU : Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai ücreti, Yıllık ücretli izin alacağı, Resmi […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği İHTARNAMEDİR KEŞİDECİ : …. …… (TCKN: ) VEKİLİ : Av. MUHATAP : KONU : Eksik ödenen kira aylıkları, ödenmeyen yönetim giderleri, ödenmeyen kira ayı, mal sahibinin izni alınmaksızın kiralananın bölünmesi ve tadilat yapılması, kiralananın boşaltılması için süresinde bildirimde bulunulmaması ve anahtarın kiraya verene teslim edilmemesi Sayın Muhatap, Keşideci mal sahibi […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhtarname Örneği

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhtarname Örneği İHTARNAME KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) : P*** U*** VEKİLİ : Av. H*** Ş*** MUHATAP (İŞVEREN) : L*** S*** KONU : 15 YIL SİGORTALILIK 3600 GÜN PRİM ŞARTININ SAĞLANMASI SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA AÇIKLAMALAR: Müvekkilim Ö*** S*** 01/04/2018 tarihinden bu yana şirketinizde Şoför bölümünde 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmaktadır. Müvekkil 1475 sayılı […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Kira Sözleşmesi Yenilememe İhtar

Kira Kontratı Yenilememe İhtarname Örneği KIRKLARELİ ***. NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN : MUHATAP : KONU : 04/07/2019 tarihinde sona erecek olan 04/07/2018 tarihli kira sözleşmesinin uzatılmayacağı, yenilenmeyeceği ve feshedildiğini bildirir ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap, Maliki bulunduğum …………………………..adresindeki gayrimenkulde, 04/07/2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız. İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağım […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN          : ……………Sitesi adına ……………. VEKİLİ                     : Av……………………………………… MUHATAP               :……………….- T.C…………….. adres KONU                      : Muhatap tarafınızca süresi içerisinde ödenmeyen  tüm aidat borçlarının ödenmesi ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR      : Muhatap tarafınız, müvekkilin yöneticisi olduğu …….. Sitesi C Blok 6. Kat No:12 adresinde ikamet etmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Aidat Ödemeyen İçin İhtarname Örneği

Aidatı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği İHTARNAME ANTALYA ( ) NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : D*** A*** Site Yönetimi VEKİLİ : Av. Y*** O*** K*** *** K:5 D:9 ***/ANTALYA MUHATAP : HALKBANK A.Ş. (Vergi Daire No: 456 000 46 85) KONU : Şimdiye Kadar Ödenmeyen Aidat Borcu ve Bu Borçların Yasal Gecikme Faizi Hk. AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap; […]