Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İş Davası Müvekkil Bilgi Formu

İş Davası Müvekkil Bilgi Formu İŞÇİLİK ALACAKLARI MÜVEKKİL BİLGİ FORMU /      / 20 Adı – Soy adı: Doğum tarihi : TC kimlik numarası: E-devlet şifresi: Telefon: İkametgah adresi: İşyerindeki mesleği : İşyeri adı ve adresi : İşyeri sahibinin adı : İşe giriş tarihi : İşten çıkış tarihi : İşten çıkış sebebi : Hafta içi mesai […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

Emsal Ücret Araştırması Dilekçe Örneği

Emsal Ücret Araştırması Dilekçe Örneği 1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANTALYA DOSYA NO: D.GÜNÜ: D.KONUSU:…… tarihli 1 nolu ara kararı uyarınca davacının aylık net ücretinin fesih tarihi itibari ile ne olabileceği konusunda sendika ve meslek kuruluşlarına elden takip yetkili müzekkere yazılması istemi hakkında. Davacı müvekkilim ……. tarihinde çalışma hayatına başlamış ve halen …. yaşında olup, davalı işyerinde […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi VAN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : …… VEKİLİ :Av. ………. DAVALILAR :………………… Adres: DAVA :İŞÇİ HAK VE ALACAKLARI KONU : 2009-2015 yılları arasında davalılar yanında çalışan müvekkilin aralıksız çalıştığı dönemlere ilişkin olarak işten çıkartıldığı 31.08.2015 tarihine kadar ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ,fazla çalışma ücreti, hafta sonu çalışması alacağı, dini ve […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşe İade Davası Dilekçe Örneği

İşe İade Davası Dilekçe Örneği ANKARA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI :Ş*** K*** – T.C Kimlik No:*** *** Mamak/ANKARA VEKİLİ :Av. E*** Y***, *** Sıhhiye/Ankara Tel: *** DAVALILAR :1. A*** G*** M*** *** Ulus/ANKARA 2. B*** A*** K*** D*** San. Ve Tic. A.Ş. *** Yenimahalle / ANKARA D. KONUSU :Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak koşuluyla […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacak Davası Dilekçe Örneği

İşçi Alacak Davası Dilekçesi …. İŞ MAHKEMESİ ‘NE DAVACI                           : VEKİLİ                                 : DAVALI                           : KONU                               : Müvekkilin iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshi ile ödenmeyen fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;  ödenmeyen 100 TL kıdem, 100 TL ihbar, 100 TL kullandırılmayan Yıllık ücretli izinlerinin, 100 TL fazla çalışma […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı Dilekçe Örneği

İşçilik Alacağı Davası Dilekçe Örneği … NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİNE (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) DAVACI                   :… T. C. Kimlik No:… ADRES VEKİLLERİ              :… DAVALILAR            1-T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bilkent Plaza B1 Blok 06800  Bilkent – Çankaya / ANKARA 2-… Mobilya Dekorasyon İnşaat A. Ş. ADRES KONU                        :Aşağıda yapacağım gerekçeli açıklamalara ve resen gözetilecek nedenlere göre; fazlaya ilişkin […]