Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi VAN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : …… VEKİLİ :Av. ………. DAVALILAR :………………… Adres: DAVA :İŞÇİ HAK VE ALACAKLARI KONU : 2009-2015 yılları arasında davalılar yanında çalışan müvekkilin aralıksız çalıştığı dönemlere ilişkin olarak işten çıkartıldığı 31.08.2015 tarihine kadar ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ,fazla çalışma ücreti, hafta sonu çalışması alacağı, dini ve […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşe İade Davası Dilekçe Örneği

İşe İade Davası Dilekçe Örneği ANKARA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI :Ş*** K*** – T.C Kimlik No:*** *** Mamak/ANKARA VEKİLİ :Av. E*** Y***, *** Sıhhiye/Ankara Tel: *** DAVALILAR :1. A*** G*** M*** *** Ulus/ANKARA 2. B*** A*** K*** D*** San. Ve Tic. A.Ş. *** Yenimahalle / ANKARA D. KONUSU :Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak koşuluyla […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacak Davası Dilekçe Örneği

İşçi Alacak Davası Dilekçesi …. İŞ MAHKEMESİ ‘NE DAVACI                           : VEKİLİ                                 : DAVALI                           : KONU                               : Müvekkilin iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshi ile ödenmeyen fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;  ödenmeyen 100 TL kıdem, 100 TL ihbar, 100 TL kullandırılmayan Yıllık ücretli izinlerinin, 100 TL fazla çalışma […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı Dilekçe Örneği

İşçilik Alacağı Davası Dilekçe Örneği … NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİNE (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) DAVACI                   :… T. C. Kimlik No:… ADRES VEKİLLERİ              :… DAVALILAR            1-T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bilkent Plaza B1 Blok 06800  Bilkent – Çankaya / ANKARA 2-… Mobilya Dekorasyon İnşaat A. Ş. ADRES KONU                        :Aşağıda yapacağım gerekçeli açıklamalara ve resen gözetilecek nedenlere göre; fazlaya ilişkin […]