Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

Nüfus Kayıt Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

Nüfus Kayıt Düzeltme Davası Dilekçe Örneği … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE; İSTEMDE BULUNAN : ŞAYESTE GÜRSEL (MUHARREM KIZI) TC KİMLİK NUMARASI : 40204724968 ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) MADDİ İLGİLİ : Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, … …. Nüfus Müdürü KONU : Nüfustaki mükerrer kaydın iptali istemimizi içerir. […]

Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği BATMAN ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : HÜSAMEDDİN İ***- ********** TC Kimlik numaralı, 1997 D.lu, R*** Mah. ** Sok. *** BATMAN Tel: 0542 *** ** ** DAVALI : Batman Nüfus Müdürlüğü DAVA : İsim Tashihi AÇIKLAMALAR : ********* TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlıyım. Asıl ismim Gökhan olduğu halde nüfusa tescili […]

Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

Anne Adının Düzeltilmesi Davası

Anne Adının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği …………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : İçişleri Bakanlığı ………….. Nüfus Müdürlüğü KONU : Anne adının düzeltilmesi talebimizi içerir dilekçedir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz …….ili, …..ilçesi, ….mahallesi/köyü, ….cilt no., ….aile sıra no.,….sıra ile nüfusa kayıtlı bulunmaktadır. Nüfus kaydında anne adı yanlış yazılmıştır. Nüfus kaydında …………… […]

Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE Davacı : Ad Soyad T.C.: Adres : Davalı : İlçe Nüfus Müdürlüğü Konu : İsim Değişikliği Talebimden İbarettir. Açıklamalar : Her ne kadar ismim resmi kayıtlarda …. olarak geçse de, arkadaşlar ve ailem bugüne kadar beni ……olarak bilmekte ve çağırmaktadırlar. ……. olarak çağrıldığım için bugüne kadar bu isme aşinalığım […]

Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır? İsim değişikliği daha önceden Asliye Hukuk Mahkemesinde isim değişikliği talepli dilekçe verilerek yapılmaktaydı. Ancak son getirilen düzenleme ile mahkeme kararı olmaksızın isim değişikliği mümkün hale geldi. Bu doğrultuda isim değişikliği yapmak isteyen kişiler il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak isim değişikliği talep edebilirler. Avukatsız İsim Değiştirme Davası Bir vekiliniz olmadan isim değişikliği yapmanız mümkün. […]