Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

İstinafa Cevap Dilekçesi Aile Mahkemesi

İstinafa Cevap Dilekçesi Aile Mahkemesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK  DAİRESİ’NE, GÖNDERİLMEK ÜZERE, 5. AİLE MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALI :  VEKİLİ :Av.  KONU :İstinafa cevap dilekçesinin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR       : Davalı yan vekilince sunulan istinaf dilekçesinde Antalya 5. Aile Mahkemesi’nin 2017/*** E. 2020/*** K. Sayılı ilamı ile […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık İstinaf Dilekçesi   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE Gönderilmek Üzere ………..ÇOCUK MAHKEMESİNE DOSYA NO                          : XXXXXX ESAS KARAR NO                         : XXXX KARAR  TEBLİĞ TARİHİ   […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Etkin Pişmanlık (Uyuşturucu) İstinaf Dilekçesi

Etkin Pişmanlık (Uyuşturucu) İstinaf Dilekçesi İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ..AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 2020/ 2021/ K. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SANIK : MÜDAFİİ : KONU : Yerel Mahkemenin 2021/K. numaralı mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi, davanın yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Katılan Gerekçeli İstinaf Dilekçesi

Katılan Müşteki Ceza İstinaf Dilekçesi … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE İncelemenin Duruşmalı Yapılması İstemlidir   YEREL MAHKEME DOSYA NO: İSTİNAF DAVA YOLUNA BAŞVURAN KATILAN: VEKİLİ: DAVACI: SUÇ: Basit Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme SUÇ TARİHİ VE YERİ: TALEBİN KONUSU: … Ceza Mahkemesi’ nin …..Tarih Sayılı […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Ceza İstinaf Dilekçesi

Ağır Ceza İstinaf Dilekçesi ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ANTALYA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NUMARASI : 2018….. E., 2018/……. K. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN KATILAN : VEKİLİ : MAĞDUR : KONUSU : İstinaf dilekçemizin sunulması hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyada, sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçlarından […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Hukuk İstinaf Dilekçesi

Asliye Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVACI : X VEKİLİ : X DAVALI : X VEKİLİ : X İSTİNAF KONUSU KARAR : X 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.01.2021 gün, X Esas ve XX Karar sayılı ilamının incelenerek kaldırılmasına ve davamızın kabulüne […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği YARGITAY ( ) İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE   İSTANBUL ANADOLU …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE   DOSYA NO : …………. E. …………. K. DAVALI : ……………….. VEKİLLERİ : …………………… DAVACI : ………………… VEKİLİ : ……………………… KONU : Yerel mahkemenin …………… E. ……………. K. Sayılı ……………… tarihli kararının davalı […]