Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi …….. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …./… E. DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU: Beyanlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMA : Yukarıda dosya numarası verilen dosyamız ile ilişkili olarak Müvekkil davalı ile davacı ….. Aile Mahkemesi’nin …/…./2012 tarih 2012/… E. 2013/… K. sayılı kararı neticesinde boşanmışlardır. Müvekkil, boşanma ile birlikte […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Eğitim Nafakası Dava Dilekçesi

Eğitim Nafakası Dava Dilekçesi SAMSUN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Yardım nafakası talepli dava dilekçesidir. AÇIKLAMALAR 1. Müvekkilin anne ve babası Samsun 2. Aile Mahkemesi … 06/07/2021 tarihli ilamı ile boşanmışlardır. 2. Müvekkil ergin olması nedeniyle herhangi bir velayet veyahut nafaka konusunda dahli olmamıştır bu sebeple kendisine herhangi bir […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi ….NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : ….. VEKİLLERİ : ….. SANIK (BORÇLU) : ….. SUÇ : Nafaka Yükümlülüğünün İhlali SUÇ TARİHİ : 27.02.2021 – 27.03.2021 – 27.04.2021 KONU : Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: …. Aile Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyası kapsamında sanık […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği …………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………….. – TC No: 27505278130 Adres: ……………………………. VEKİLİ : Av. ……………………………… DAVALI : …………. – TC No: 27511277912 Adres: ………………………….. KONU : Aylık 500 TL olan yoksulluk nafakasının aylık 1000 TL ye çıkarılmasına ilişkin talebimizi içerir. AÇIKLAMALAR : Davacı müvekkilimiz ile Davalı […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi Örneği …………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEiştirak nafakası artırım dilekçesi DAVACI : …………….. – TC No: Adres: ………………. VEKİLİ : Av. …………………. Adres: ……………… DAVALI : …………….. – TC No: Adres. ………………. KONU : Aylık 400 TL olan iştirak nafakasının aylık 1000 TL ye çıkarılmasına ilişkin talebimizi içerir. AÇIKLAMALAR : Davacı […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dilekçe Örneği … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) DAVACI : DAVALI : KONU : Yoksulluk nafakasının kaldırılması talepli dilekçedir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı ile …Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) … E. … K. 28/02/2017 tarihli karar ile boşandık. Boşanma kararı sonucu davalıya aylık 200,00 TL yoksulluk ödenmesi kararlaştırılmıştır. 2- Davalının […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 06.02.2021 DAVACI :……. VEKİLLERİ :……. DAVALI :……. KONU : Aylık ……………….. olan İştirak Nafakasının ……. Arttırımı ile Aylık ……. ye Çıkartılması Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR :1-Davalı ……. ile müvekkilemiz ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……. tarih, ……. E. ve ……. K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. 2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ……. […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödenmezse Ne olur? Cezası var mı? Mahkeme kararı ile sabit olan nafakanın ödememesi sonucunda İcra İflas Kanunu md. 344 gereği, nafakayı ödemeyen eş hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir. Nereye Şikayet Edilir? Süresi var mı? Nafakayı ödemeyen eşi şikayet etmek için öncelikle belli şartların gerçekleşmiş olması ve belli sürelerin dikkate alınmış olması gerekir. […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi

Nafakanın İndirilmesi Talebi Dilekçe Örneği NAFAKANIN İNDİRİLMESİNİ TALEP EDEN DAVACI : KONU : Mahkeme takdir edilen nafakanın indirilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Sayın mahkemenizce davalı eş yararına takdir edilen aylık 2000 tl yoksulluk nafakasının çok yüksek olduğu ve müvekkilce ödenmesi durumunda müvekkilin çok mağdur ve zor durumda kalacağı iş bu nedenlerle takdir edilen nafakanın indirilmesini talep […]