Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Cinsel İstismar Savunma Dilekçesi

Cinsel İstismar Savunma Dilekçesi XXXXXXXX CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: XXXXE.    SAVUNMA SUNAN (SANIK): VEKİLİ: SUÇ: Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs , Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma KONUSU: Savunmalarımızın sunulması ile söz konusu isnat edilen suçtan Müvekkilin öncelikle tahliyesi ve yargılama sonucu Beraatine  karar verilmesi talebi hakkındadır. AÇIKLAMALAR:  İsnat edilen suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İddianamede […]

Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Suç Eşyasının Satın Alınması Savunma Dilekçesi

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Savunma Dilekçesi İstanbul ……. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne Dosya No : ……… Sanık : Vekili : Konu : …../…../….. düzenleme tarihli iddianame ile mahkemenizde açılan dava hakkında savunmalarımızın sunulmasıdır. Açıklamalar: Dava konusu olaya ilişkin olarak her ne kadar suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlaması ile […]

Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Mühür Bozma Suçu Savunma Dilekçesi

Mühür Bozma Suçu Savunma Dilekçesi …….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE, DOSYA NO : …./…. SANIK : MÜDAFİİ : MÜŞTEKİ : VEKİLİ : SUÇ TARİHİ : …/…/… KONU : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesi kapsamında mühür bozma suçundan ceza davası […]

Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Mala Zarar Verme Suçu Savunma Dilekçesi

Mala Zarar Verme Suçu Savunma Dilekçesi …….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE, DOSYA NO : …./…. SANIK : MÜDAFİİ : MÜŞTEKİ : VEKİLİ : SUÇ TARİHİ : …/…/… KONU : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…. Sayılı dosyasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesi kapsamında mala zarar verme suçundan […]