Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi Eskişehir PTT Genel Müdürlüğüne 07.07.2022 Eskişehir İli …………………….. mahallesinde dağıtıcı olarak görev yapmakta olan …………………… sicil numaralı ………………………… üstte belirtilen (4002625151144514542) barkod numaralı tebligatı üzerinde tebliğ tarihi yazmadığı gibi tebliğ alanın imzasını da almamaktadır, Ayrıca tebligat borçlunun yakınına yapılmasına rağmen barkod sorgu sistemine bizzat tebliğ olarak kayıt yapılmıştır. Bu nedenle tebligatlar usulüne […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi KARASU İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE MÜŞTEKİ : VEKİLİ : SANIK : KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek. AÇIKLAMALAR : Şüpheli dilekçe ekinde örneği sunulan 31/12/2019 keşideli tarihli 35.000,00-TL bedelli QNB Finansbank A.Ş. Karasu Şubesinden verilme 1 adet çeki müvekkile ciro yolu geçmiştir. Çek süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığı olmadığından […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

HSK Hakim Şikayet Dilekçesi Örneği

HSK Hakim Şikayet Dilekçesi Örneği HAKİMLER ve SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA ANKARA ŞİKAYETÇİ : VEKİLİ : ŞÜPHELİ : Bakırköy *** İş Mahkemesi Hakimliği KONU : Görevini kötüye kullanma suçunu işleyen hakim hakkındaki şikayetlerimizin bildirilmesinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Müvekkil şirketin eski çalışanı olan .. tarafından Bakırköy *** İş Mahkemesi’nde, müvekkil şirketle olan iş akdinin haksız feshedildiği iddiasıyla […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi 06 /04 /2021 HORASAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYET EDEN: VEKİLİ:  ŞÜPHELİ:  KONU                        : Şikayetten vazgeçme beyanımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR :  Soruşturma konusu traktör………….tarafında satın alınmış olup, taraflar uzlaşmıştır. Vazgeçme talebimizin kabulü ile soruşturmanın düşürülmesi yönünde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYETÇİ :Adı ve Soyadı. T.C-…………. Adres: SANIK : Adı ve Soyadı T.C-……….. Adres: SUÇ :Hakaret. SUÇ TARİHİ : …/…/……. AÇIKLAMALAR : Viaport Venezia ……………………………………………………. ‘ de ……………… görevlisi olarak çalışmaktayım. …/…/……… tarihinde saat … : … ‘ te tamir işi için gittiğim Sanığın …………………………………. ……………………………………. adresindeki evinde, kendisine […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Huzur ve Sükunu Bozma Şikayet Dilekçesi

Huzur ve Sükunu Bozma Şikayet Dilekçesi ……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ VEKİLİ ŞÜPHELİ SUÇ Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak (TCK 123. madesi) SUÇ TARİHİ ………… tarihi ile ………….. arasında 7 kez ( 4 arama geceleyin ) AÇIKLAMALAR Şüpheli X, vekil edenin resmi nikahlı eşi olup, halen Antalya 7. Aile Mahkemesi’nin 2014/…E. Sayılı dosyası ile boşanma davası […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Telefonla Tehdit Şikayet Dilekçesi

Telefonla Tehdit Şikayet Dilekçesi (Cumhuriyet Başsavcılığına) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA BURSA   MÜŞTEKİ : R*** Ş*** ADRES : K*** cad. H*** Sk. U*** No:1 ***/BURSA ŞÜPHELİ : Faili meçul ARAYAN TELEFON NUMARASI: 0534****** ARANAN TELEFON NUMARASI :0224****** SUÇ : TELEFONDA TEHDİT. AÇIKLAMALAR : 0534****** NOLU CEP TELEFONUNDAN ARANDIM TEHİD EDİLDİM: 06/03/2012 Tarihinde 0534****** nolu telefondan sabah saat […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İcra Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

İcra Takibi Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi İSTANBUL (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE Tedbir Taleplidir. İcra Dosya No: …………….. İcra Müdürlüğü – 2021/……….. Esas ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: Av. DAVALI: VEKİLİ: Av. KONU: Usulsüz tebligatın iptali ile öğrenme tarihi olan ……….. tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne, icra işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, süresinde itiraz sebebiyle icra takibinin durdurularak dosyadaki hacizlerin düşürülmesine […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi ….NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : ….. VEKİLLERİ : ….. SANIK (BORÇLU) : ….. SUÇ : Nafaka Yükümlülüğünün İhlali SUÇ TARİHİ : 27.02.2021 – 27.03.2021 – 27.04.2021 KONU : Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: …. Aile Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyası kapsamında sanık […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Çek Çalınması Şikayet Dilekçesi

Çek Çalınması Şikayet Dilekçesi …… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : Av. **** ŞÜPHELİ : Faili Meçhul SUÇ : Hırsızlık – Çek Çalınması Suçu ( 5237 sayılı T.C.K 141 veya 142. Maddeleri ) KONU : Müvekkilimiz **** tarafından; · *** Bankası ***Şubesi ** banka çek hesap numaralı, ** çek numaralı, * TL bedelli, ** […]