Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi 06 /04 /2021 HORASAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYET EDEN: VEKİLİ:  ŞÜPHELİ:  KONU                        : Şikayetten vazgeçme beyanımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR :  Soruşturma konusu traktör………….tarafında satın alınmış olup, taraflar uzlaşmıştır. Vazgeçme talebimizin kabulü ile soruşturmanın düşürülmesi yönünde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYETÇİ :Adı ve Soyadı. T.C-…………. Adres: SANIK : Adı ve Soyadı T.C-……….. Adres: SUÇ :Hakaret. SUÇ TARİHİ : …/…/……. AÇIKLAMALAR : Viaport Venezia ……………………………………………………. ‘ de ……………… görevlisi olarak çalışmaktayım. …/…/……… tarihinde saat … : … ‘ te tamir işi için gittiğim Sanığın …………………………………. ……………………………………. adresindeki evinde, kendisine […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Huzur ve Sükunu Bozma Şikayet Dilekçesi

Huzur ve Sükunu Bozma Şikayet Dilekçesi ……………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ VEKİLİ ŞÜPHELİ SUÇ Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak (TCK 123. madesi) SUÇ TARİHİ ………… tarihi ile ………….. arasında 7 kez ( 4 arama geceleyin ) AÇIKLAMALAR Şüpheli X, vekil edenin resmi nikahlı eşi olup, halen Antalya 7. Aile Mahkemesi’nin 2014/…E. Sayılı dosyası ile boşanma davası […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Telefonla Tehdit Şikayet Dilekçesi

Telefonla Tehdit Şikayet Dilekçesi (Cumhuriyet Başsavcılığına) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA BURSA   MÜŞTEKİ : R*** Ş*** ADRES : K*** cad. H*** Sk. U*** No:1 ***/BURSA ŞÜPHELİ : Faili meçul ARAYAN TELEFON NUMARASI: 0534****** ARANAN TELEFON NUMARASI :0224****** SUÇ : TELEFONDA TEHDİT. AÇIKLAMALAR : 0534****** NOLU CEP TELEFONUNDAN ARANDIM TEHİD EDİLDİM: 06/03/2012 Tarihinde 0534****** nolu telefondan sabah saat […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İcra Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

İcra Takibi Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi İSTANBUL (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE Tedbir Taleplidir. İcra Dosya No: …………….. İcra Müdürlüğü – 2021/……….. Esas ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: Av. DAVALI: VEKİLİ: Av. KONU: Usulsüz tebligatın iptali ile öğrenme tarihi olan ……….. tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne, icra işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, süresinde itiraz sebebiyle icra takibinin durdurularak dosyadaki hacizlerin düşürülmesine […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi ….NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : ….. VEKİLLERİ : ….. SANIK (BORÇLU) : ….. SUÇ : Nafaka Yükümlülüğünün İhlali SUÇ TARİHİ : 27.02.2021 – 27.03.2021 – 27.04.2021 KONU : Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: …. Aile Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyası kapsamında sanık […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Çek Çalınması Şikayet Dilekçesi

Çek Çalınması Şikayet Dilekçesi …… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : Av. **** ŞÜPHELİ : Faili Meçhul SUÇ : Hırsızlık – Çek Çalınması Suçu ( 5237 sayılı T.C.K 141 veya 142. Maddeleri ) KONU : Müvekkilimiz **** tarafından; · *** Bankası ***Şubesi ** banka çek hesap numaralı, ** çek numaralı, * TL bedelli, ** […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi Örneği İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE ŞİKAYETÇİ : (ALACAKLI) VEKİLLERİ : SANIK : (BORÇLU) KONU: İştirak nafakasının ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir. AÇIKLAMALAR : İstanbul ………. Aile Mahkemesi’nin …../…../….. tarihli, …./….. E. ve …../…. K. uyarınca tarafların müşterek çocukları …….. ve ………… için dava tarihinden (…/…./….) başlamak üzere […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Avukat Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Avukat Savcılığa Şikayet Dilekçesi TERCAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : … ŞİKAYET KONUSU :Görevi Kötüye Kullanma ve TCK gereği resen incelenecek suçlar. SUÇ TARİHİ : 17/12/2020 AÇIKLAMALAR : Görevi kötüye kullanan ve re’sen tespit edilecek suçları işleyen söz konusu Avukatlık mesleğini icra eden şahsn cezalandırılması gerekmektedir. Şöyle ki: Ben Erzincan/Tercan ilinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait işçilik […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Yediemin Suistimal Şikayet Dilekçesi

Yediemin Suistimal Şikayet Dilekçesi …………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ : …………….. VEKİLİ : Av. ……………. ŞÜPHELİ : …………………….. SUÇ : Güveni Kötüye Kullanma suçuna ilişkindir. SUÇ TARİHİ : ………….. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ……………… şirketinin sahibidir. Kendi adına tescilli …………. plakalı araç, müvekkilimin iş yeri çalışanlarından …………..’ ün sevk ve idaresinde iken …………. tarihinde ……………….. Caddesi istikametine […]