Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Cevap Süresi Uzatım Dilekçesi

Cevap Süresi Uzatım Dilekçesi ANKARA 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO                  : 2022/……… Esas SÜRE UZATIMI TALEBİNDE BULUNAN DAVALI: VEKİLİ: Av. DAVACI: VEKİLİ: Av. KONU: Vekâletname örneğinin sunulması ve süre uzatım  talebimiz hk. AÇIKLAMALAR : Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, müvekkile …………..  tarihinde tebliğ edilmiştir.  Müvekkil davalı gelen evrakları, tarafları ve konusu aynı olan […]

Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Süre Tutum Dilekçesi (İstinaf Başvurusu)

Süre Tutum Dilekçesi (İstinaf Başvurusu) İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE gönderilmek üzere İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ESAS NO : İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN DAVACI : VEKİLİ : KONU : İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinin tarihli ve Esas sayılı dosya kapsamında verdiği karara yönelik istinaf incelemesi için süre tutum dilekçemizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMA VE TALEP : […]