Kategoriler
Talep Örnekleri

Kapak Hesabı Talebi

Kapak Hesabı Nedir? İcra dosyalarında kapak hesabı, takip başlatıldıktan sonra borç miktarının üzerine eklenen masraf ve ödemelerin de ana borca dahil edilmesiyle yapılan hesaptır. Örneğin, 10.000TL miktarında bir takip başlatıldığında bu icra dosyası yalnızca 10.000TL ödenerek kapanmaz. Takip başlatıldığı için yapılan masraflar(tebligat gibi), harçlar ve vekalet ücreti gibi kalemlerin de ana borç miktarına eklenerek toplam […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Fiili Haciz Talebi

Fiili Haciz Talebi T.C. ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ..ESAS Alacaklı Vekili Geldi. Yukarıda esas numarası belirtilen müdürlüğünüz icra takip dosyasında, borçlu hakkındaki takip kesinleşmiştir. Borçlu şahıs için dosyadaki adresine ve alacaklı vekilince gösterilecek adreslerde kilitli yerlerin çilingir marifetiyle açılarak, borca yeter menkul mallarının haczi ve menkullerinin muhafaza altına alınmasını talep ederim dedi. Alacaklı Vekili Mernis’e […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Hazine Aleyhine Vekalet Ücreti 2021

Hazine Aleyhine Vekalet Ücreti KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……. Esas ve ……. Karar …… tarihinde kesinleşen ilamı gereğince, müvekkilim sanık lehine ……… TL vekalet ücreti takdir edilmiştir. Takdir edilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesini talep ederim. Sanık Müdafii Av. O*** Z*** T.C. Kimlik No : Banka Bilgileri : İban […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Mehil Vesikası Talebi Örneği

Mehil Vesikası Talebi Örneği KONYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Gönderilmek Üzere MERSİN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE Dosya No: 2017/……. E . Yukarıda numarası belirtilen müdürlüğünüz dosyasına konu MERSİN 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/…. E., 2017/…… K. sayılı ilâmı tarafımızca 04.05.2017 tarihinde Tehir-i İcra Talepli olmak üzere istinaf edilmiş olup MERSİN 7Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.04.2017 gün 2015/…. E., […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

İcra Yurtdışı Tebligat Talebi Örneği

İcra Yurtdışı Tebligat Talebi Örneği T.C. ANKARA …. İcra Müdürlüğü Dosya No: ………….. KONU : T.C. Vatandaşı olup Mernis adresi Yurtdışı olan Borçluya Ödeme Emrinin Büyükelçilik/ Konsolosluk aracılığıyla Tebliğ Talebi Yukarıda esas numarası yazılı dosya borçlusu …………………………………………..’in tespit edilen tüm adreslerine gönderilen ödeme emri tebligatları iade gelmiştir. Borçlunu Mernis adres kaydı ” YURTDIŞI ADRESİ” olarak […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi BAKIRKÖY **. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/…. ESAS Yukarıda esas numarası verilen dosyada borçlu …..’in hak ve alacaklarının haczi için 89/1 1. Haciz ihbarnamesi gönderilen … Bankası A.Ş. Tarafından … tarihli, … Sayılı cevap yazısında borçluya ait … şubesinde bulunan… nolu hesaba ve hesapta bulunan… TL tutara haciz işlendiği belirtilmiştir. İşbu nedenle haczedilmiş […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Dosyanın Arşivden Çıkarılması Talebi

Dosyanın Arşivden Çıkarılması Talebi T.C. İSTANBUL 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir. Dosyanın arşivden istenmesini, Borçlu adına çıkan tebligatların UYAP ortamına taranmasını, 19.04.2021 tarihli Avukat Portal Haciz Talebi hakkında karar verilmesini, Saygılarımla talep ederim. 19.04.2021 Alacaklı Vekili Av. S*** F*** (e-imzalıdır)

Kategoriler
Talep Örnekleri

Ayıplı Mal Delil Tespiti Dilekçe Örneği

Ayıplı Mal Delil Tespiti Dilekçe Örneği ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE TESPİT İSTEYEN: …………………. VEKİLİ: Av. …. KONU : Ayıplı mala ilişkin delil tespiti talebimizdir. AÇIKLAMALARIMIZ: 1. Müvekkil ………… bayisinden ……… marka düz vites binek tipi otomobili (Şaşe No: ….. Motor No: ……) sıfır km olarak satın almıştır. (Ek-1: …… seri nolu …/…/.…. tarihli fatura) Araç […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Haricen Tahsil Bildirimi

İcra Dosyası Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi T.C. İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2021/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki beyanı göndermiştir. Borçlu T*** G*** vekili tarafından takip konusu borca mahsuben banka hesabımıza 05.02.2021 tarihinde 30.000,00 TL ödenmiştir. Böylece borçlu vekilinin 27.12.2020 tarihli dilekçesinde beyan ettiği müvekkil şirkete yapılan ödemeler (02.10.2020 tarihli 40.003,10 TL […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Bankadan Para İsteme Yazısı

İcra Bankadan Para İsteme Yazısı T.C. İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2021/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir. Borçlu B*** H*** Y*** SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulması amacıyla aşağıda bilgileri yazılı bankalara 89/1 Haciz İhbarnamesi gönderilmiştir. İlgili bankalarda borçluya ait hesaplar bulunmuş olup hesaplardaki […]