Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Cevap Süresi Uzatım Dilekçesi

Cevap Süresi Uzatım Dilekçesi

ANKARA 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                  : 2022/……… Esas

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI:

VEKİLİ: Av.

DAVACI:

VEKİLİ: Av.

KONU: Vekâletname örneğinin sunulması ve süre uzatım  talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, müvekkile …………..  tarihinde tebliğ edilmiştir.  Müvekkil davalı gelen evrakları, tarafları ve konusu aynı olan uzlaştırma dosyasından yapılmış zannetmiş ancak tarafımızca incelendiği …………….. tarihinde işbu davadan haberdar olmuştur.
  2. Müvekkil tarafımızı yeni görevlendirmiştir, vekaletnamenin düzenlenme tarihi bugündür. Davalıya ulaşan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması, ilgili Savcılık ve uzlaştırma dosyalarının incelenmesi için yeterli zamanımız olmamıştır. Müvekkil davalı aleyhinde açılan davaya cevap dilekçemizin  hazırlanabilmesi için karşılıklı bilgi akışı ve zamana ihtiyacımız bulunmaktadır. Zira müvekkil davalı  açılmış dava ile ilgili yanılgıya düştüğünden  bu süre zarfında delillerini toplayamamıştır. Bu nedenlerle lehimize toplanması gereken delil ve savunma araçlarımızın temini zaman almaktadır.
  3. Tüm bu sebeplerle davaya karşı cevaplarımızı hazırlayabilmemiz  için Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesi gereği tarafımıza ek süre verilmesi için işbu dilekçeyi sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; müvekkil davalı aleyhinde açılan davada cevap dilekçemizi hazırlayabilmek adına HMK 127 maddesi gereği tarafımıza işbu talebimize ilişkin kabul kararı ile cevap süresinin bitmesinden itibaren 1 AY ek süre verilmesine karar verilmesini ve tarafımızın Uyap sisteminde davalı vekili olarak eklenmesini saygılarımla talep ederim.

Davalı Vekili

Av.

(E-İmzalıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.